Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 14.

Velünk az Isten – 2020. november 14.

“Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.“ (Jób 5, 17-19)

Jób élete a megtapasztalt tragédiák miatt romokban hever. A vigasztalás szándékával eljönnek hozzá barátai, de mint kiderül, nem értik dolgukat. Az ötödik fejezetben Elifáz próbál rámutatni Jób szenvedésének a céljára.  Teszi ezt jószándékkal, de elhibázottan. A Jubileumi Kommentár a következőképpen értékeli ki Elifáz teológiai meglátását és igyekezetét: Szavai lelkigondozói felelősségből származnak és magukban véve igazak, azonban elmennek Jób felett. Oktató hangon olyan igazságokat közöl Jóbbal, amelyeket az maga is jól ismer. Elfelejti, hogy Jób helyzete gyökeresen megváltozott. Nem veszi tudomásul, hogy barátja mi mindenen ment át és mit szenved. Hiányzik belőle a szenvedő helyzetébe való beleérzés képessége. Beszéde nem más, mint orthodox-pietista közhelyek szeretet nélküli halmozása. Iskolapéldája annak, hogyan nem szabad egy szenvedőt vigasztalni.

Mit üzen Isten számunkra a mai Igén keresztül? Két dolgot! Az első az, hogy tudnunk kell helyesen vigasztalni, a másik üzenete pedig az, hogy Isten a megpróbáltatásban és utána is velünk lesz, védelmez bennünket!

  1. üzenet

Egy orvosról mondták, hogy amikor látásproblémákkal megkereste öt egy nyolcvan év feletti asszony, az orvos azt kérdezte tőle: nem látott még eleget ? Derék vigasz, biztos megnyugodott a néni. Isten azt a küldetést is adta nekünk, hogy legyünk a másik ember vigasztalójává! Ez csak akkor sikerülhet, ha Istentől az ehhez való bölcsességet kikérjük, és így Igéjén keresztül tudunk vigasztalni. Adja meg Isten, hogy földi Anyaszentegyházának az legyen az egyik meghatározó tulajdonsága, hogy abban lelkész, gondnok, presbiter, nőszövetséges, gyülekezeti tag, rokon, barát, szomszéd Istentől kikért és Tőle kapott bölcsességgel vigasztalni tud!

  1. üzenet

Elifáz így beszél Istenről: “Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. “ A számokon keresztül Istennek üzenetét érthetjük meg. Hat bajról beszél, de a hetedikben sem illet veszedelem téged! A hétnek hét napja van, s Isten megszabadító kegyelméből minden napra jut! Hasonlóan megvan a számok jelentősége az Újszövetségi kenyérszaporítás történetében. Hány kosár maradékot szednek össze? Az egyik történetben hetet, a másikban pedig tizenkettőt. A hét minden napjára jut kegyelméből illetve Isten népének mind a tizenkét nemzetsége részesül kegyelmében. Ezzel Isten azt üzeni számunkra: ne féljünk, mert Isten a megpróbáltatás minden napján véd bennünket és vigyáz ránk!

Ámen.

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá