Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. május 19.

Velünk az Isten – 2020. május 19.

„A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket Lót, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Ezt mondta: Térjetek be, Uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat! Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattok. De ők azt felelték: Nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, és ettek. Mielőtt azonban lefeküdtek volna, a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat: ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd háljunk velük!”  (1Móz 19,1-5)

Sodoma egyetlen éjszakai eseményben megmutatta, hogy amit Isten Ábrahámmal beszélt, az bizony igaz és nem érdemli meg, hogy a város épségben maradjon. Mi is történik ott? Számomra furcsa, hogy akkor, amikor a két angyal Lótnál éjszakára megpihen, akkor a sodomaiak „kivétel nélkül” részt vettek egy olyan bűnös kívánságban, amely bemutatja az ottani társadalom teljes romlottságát. Valami hasonló történhetett az özönvíz előtt is, és hasonló történik ma is sok „modernnek” nevezett társadalomban, ahol hitelesíti már az egyház is az egyneműek házasságát. Itt sokkal durvább történik, hiszen a sodomaiak erőszakhoz akarnak folyamodni. Az ókori Róma vagy Görögország példája mutatja, hogy az önmagát kiélő, élvsóvár társadalomban jelentkezik mindez elsősorban. Sodoma vétkét tetőzi, hogy olyan emberekre törnek rá erőszakot alkalmazva, akik a vendégbarátság védelmét kellet volna, élvezzék. Ezt a jövevénybarátságot egyedül Lót tanúsította, ő az, aki nem hagyja az angyalokat házon kívül, hanem behívja, mert érzi, hogy ezen „civilizált modernizmus” mögött erőszak, fajtalanság rejlik, ahol nehezen találni tíz igaz embert. Világunkban égető kérdés, hogy milyen lesz a jövő? Milyen lesz a magát kiélő és élvezetek után rohanó európai társadalommal, amelyik elveti Isten tanítását? Küldetésünk az, amit Lót is képvisel: Kiállni az Ige üzenete mellett, gyermekeinket tanítani a bibliai erkölcs és igazság áldásaira, Krisztust hirdetni… Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá