Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. május 10.

Velünk az Isten – 2020. május 10.

“Kús nemzette Nimródot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön. Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród. Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kalné volt Sineár földjén.(1Mózes 10,8-10)

      Ez a fejezet Noé fiai három nemzetségéről számol be. A három fiú közül az egyik, név szerint Khám, gyalázatosan viselkedett apjával. Ennek következménye átok lett (előző fejezet). A Khám egyik unokája kiemelt helyen szerepel ezen a helyen. Nimródról van szó, akinek a szentíró külön figyelmet szentel. Megállapítja róla, hogy “hatalmassá kezdett lenni a földön”. Nagy vadász hírében állt, és városokat alapított, amelyekből hatalmas birodalmak jöttek létre mint például Babilon.

    Nimród hatalmaskodott a földön – ezzel jellemzi őt a szentíró. Tudjuk, hogy ez a jellem figyelemreméltó módon az egész Szentíráson át megfelel Babilon jellemének. Mindig mint hatalmas befolyásoló tényezőt látjuk a földön, akár a tényleges babilóniai birodalomra gondolunk, akár azokra a birodalmakra, amelyek ugyanazzal a jellemrajzzal rendelkeznek, mint ő. Hiszen Babilon szimbólum is, annak a szellemiségnek a megtestesítője, amely szüntelenül ellenlábasa annak, ami mennyei eredetű, vagyis ami Istentől származó. Magyarán a gonosz  megtestesítője, aki mindig Isten és a tőle származó dolgok ellen harcol a földön. Meddig?  Addig, amíg teljesen el nem pusztul, és ez akkor történik meg, amikor örvendező kiáltás hangzik majd a mennyben: “Aleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható (Jelenések 19, 6).

      Szinte kizárólag a hatalomvágy fűti, mindent megkaparintani és birtokolni. Mikor a Sátán megkísérti Jézust, aki negyven napig a pusztában tartózkodik, egyik ajánlata éppen a világ országainak a felkínálása volt. Mintha csak azt mondta volna neki: Hatalmaskodhatsz nyugodtan fölöttük, és ehhez csak annyit kell tenned, hogy imádsz engem. De Jézus tudta, hogy ő ezt nem fogadhatja el, mert akkor megváltó terve köddé vált volna. Világosan kifejtette:  ő nem uralkodni jött a földre, hanem szolgálni, és erre tanítottta az övéit is.

       Nagy kísértés a mindenkori ember számára a hatalom csábítása. Óemberünk egyfolytába csak arra ösztönöz: te uralkodj mások fölött, nem ők rajtad! A hatalmaskodás, a világi módra történő uralkodás mindig közelebb áll természetünkhöz mint az amire Jézus tanított és személyes példát mutatott nekünk. Ha már befogadtad Jézus a szívedbe, vele együtt más természetet is kaptál, nemcsak óembered van, hanem új embered is. Élj hát ez utóbbi szerint, mert azt a Szentlélek táplálja! Ámen.

                                                                                                   Szilágyi Balázs,

                                                                                                Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá