Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 23.

Velünk az Isten – 2020. június 23.

“Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek: Apád beteg! Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot.” (1Móz 48,1)

József családja mindenestől letelepszik Egyiptom leggazdagabb földjén, Gósenben. Minden szépnek és jónak tűnhet, a réglátott családtagok újra együtt lehettek. Ezt zavarja meg, és az idő múlása józanságra ébreszti az embert, amit a testvérek korábbi hitvány cselekedete elvett tőlük. Sok áldott eseményt és pillanatot tölthettek volna együtt az elpazarolt időben, amelynek bűnét a testvérek jól elhallgatták. A bűn azonban lelepleződik, József nem kér revansot, nem büntet és nem él vissza hatalmával, hanem Isten célját látja az eseményekben. Találkozhatnak naponta egymással, azonban érkezik a hír, hogy Jákób beteg, ami jelenti azt, hogy kész a földi élet elhagyására. József, mint jó gyermek azonnal siet apjához, és magával viszi Egyiptomban született két fiát, Manassét és Efraimot. József és Jákób számára ez a búcsú pillanata is lehet, de ami fontosabb és a jövőbenéző, az az, hogy a nagyapa áldását adja a két unokára. A történetből kitűnik József ragaszkodása, az ókori családon belüli hagyományok betartása, és az idősebb szülő tisztelete. Rohanó világunkban számos család tagjai elszakadnak egymástól. Történik hasonló viszályok miatt, ami József és testvérei között született, de a végén láthatjuk, hogy Istentől kapott józanság és szeretet, mindent meggyógyított. Vezéreljen minket ez. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá