Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 25.

Velünk az Isten – 2020. július 25.

„Készíts oltárt akácfából, öt könyök hosszúra és öt könyök szélesre: négyzet alakú legyen az oltár, a magassága pedig legyen három könyök!” (2Móz 27,1)

Olvasandó rész – 2Móz 27,1-8

Ezen alkalommal a mai Igénk a rézoltárról tudósit, amely a szent sátor udvari részében helyezkedett. Az udvar legjelentősebb tárgya volt. A bűnösnek Istennel való kegyelmi találkozási pontját ábrázolta, rámutatott az Istenhez vezetőútra, azaz az üdvösség útjára. Ahogy az Izraelita belépett az udvarba először az oltár előtt állt meg. Aki, tehát vágyott az Istennel való közösség után és kereste, az csak itt az oltár előtt találta meg. De mit látott itt a belépő? Tüzet, amely éget rajta éjjel nappal egyaránt és megemésztette az áldozatot, amelyet a bűnös ember hozott. Itt tapasztalt meg valamit az ember Isten abszolút igazságából és szentségéből és abból, hogy a törvény megszegőjének meg kell halnia, vagyis ez újszövetségi szintre lebontva a bűn zsoldja a halál. Ezért mindenkinek áldozatra van szüksége. A bűnös azonban itt nemcsak Isten igazságát ismerte meg, hanem az Ő nagy irgalmát és szeretetét, amely nem akarja a bűnös halálát, hanem azt szeretné, hogy éljen. Isten örök váltságot talált, mint kiutat, hiszen ezt olvassuk, a Zsidókhoz irt levél 9 fejezetének 11-12 verseiben: „Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az õ tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.” Mindebből következik, hogy bűneinket az áldozati bárányra helyezte. Ami pedig az Izraelitákat illeti annak idején a rézoltár volt számukra a golgotai kereszt. Krisztus maga szerzett engesztelést a mi bűneinkért. És ebben rejlik a mai Igénk aktualitása is egyben, hogy mi mindent vállalt érettünk Jézus Krisztus, hogy életünk legyen. Egykoron a nép, mint gyermek az Atyához járulhatott az Isten elé. Ma pedig mi is igy járuljunk a kegyelmes Úr elé, aki elküldte érettünk egyszülött fiát, hogy életünk legyen. Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá