Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 25.

Velünk az Isten – 2020. január 25.

És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22,7)

Az idő közel ezért is hangzik a mai Igénkbe, hogy íme, hamar eljövök. Lassan csendesen a Jelenések könyvének tanulmányázásának a végéhez érkezünk. A  22 fejezet 7. verse summája a mindeddig elhangzottaknak. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai beszédeit.  Örömteli az    az ember, aki komolyan veszi az Isten Igéjét és megtartja. Ez a mai Igénk fő üzenete: hogy szívleljük meg az Igét, de ez nem elég önmagában, tovább kell haladni és lépni egy fokkal, ami annyit tesz: hogyha meghallottuk az Igét cselekedjük is azt. Nyissuk meg tehát szívünket, fogadjuk be az Igét és tartsuk meg e prófétai beszédeket.

 Miért? -azért mert ha ezt megtesszük, boldog emberek leszünk. Ezt mondja a 119 zsoltár ének 1 verse is:

“Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életökben,

Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életökben,

Isten törvényére vagyon gondjok és aszerint élnek minden időben,

Szent bizonyosságit akik megőrzik, és az Istent szívök szerint keresik.”

Ámen$

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá