Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 16.

Velünk az Isten – 2020. január 16.

“Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.” (Jel. 16,7)

Hitünk szerint Jézus vissza fog jönni, ahogy az Apostoli Hitvallásban is valljuk: “onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.” Mikor következik ez be, nem tudjuk, hogyan lesz majd akkor, erről csak sejtéseink lehetnek. János úgy láttatja ezt az időt, amikor Isten haragja vagy ítélete teljesedik ki a földi lét minden vonatkozásában. Az angyal kiönti a harag hét poharát. A hat pohár kiöntése nyomán a megsemmisülés, a halál uralkodik. Egyedül a harmadik pohár kiöntésekor történik még valami: Isten angyala magasztalja az Urat, ehhez csatlakozik az oltárról még valaki,  (személyét nem jelöli meg az Ige, de sejthetjük. hogy ez a személy csakis Jézus lehet)  aki mintegy igazat ad az angyalnak és helyesli mindazt, ami történik, hogy a fölyók vizei és forrás vize is vérré változik. Mindig voltak, vannak és lesznek is jelek, amelyeken át az Úr figyelmeztet, hogy valami rendkívüli dolog fog történni és emögött mindig ott van a hatalmas és mindenható Isten. De nemcsak a nagy dolgok irányítója az élet Ura, minden mögött  Ő van jelen, ő az irányító.
Amit Isten eltervezett, azt nem tudjuk megakadályozni, a bekövetkezendő események elől nem menekülhetünk el, de egyet tehetünk: úgy élünk, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy egyszer az ítélet napja is el fog jönni és arra törekszünk, hogy számunkra ez a nap ne a harag, hanem az öröm napja legyen, mert a mi Megváltó Urunkkal fogunk találkozni.
A te kezed mindent elér,
amikor  azt mondod: elég,
akkor majd újból földre szállsz,
és a nagy rend ismét helyreáll.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá