Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. január 15.

Velünk az Isten – 2020. január 15.

 „Mózesnek, Isten szolgájának énekét énekelték és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek Királya!” (Jel 15, 3)

Istent nem azért magasztaljuk, mert ő ezáltal lesz nagyobb vagy ettől teljesedik ki az istensége, sőt még csak pozitív megerősítést sem vár el tőlünk. Akik egy kicsit is megtapasztaltak az Úr dicsőségéből, szentségéből, szeretetéből, fenségéből, azok nem tudják megállni, hogy ne dicsőítsék őt. Oly módon tör ki ez a dicséret a hívekből, mint amikor a szerelmesek kedves szavakat suttognak egymásnak, vagy amikor egy kisbaba szelíd mosolya bókok sorozatára készteti az embert. Ilyenkor a másikban felfedezett gyönyörűség méltatásra indít.

Isten szolgái minden korban magasztalták az Urat. Ez nem lehet korszellem vagy divat kérdése. Erről a dicsőítésről szóltak az első hálaáldozatok, hálaénekek, zsoltárok és imádságok. Elég nekünk látó szemekkel, nyitott szívvel és kitárt lélekkel élni ahhoz, hogy mi is valljuk: „Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek Királya!”. Megszámlálhatatlanul sok áldás van az életünkben, amiért magasztalhatjuk az Urat. Gyönyörűen vall erről a „Nagy vagy Te, Isten” kezdetű ének szerzője: „Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja mindenható, dicső hatalmadat… Szívem kitárva, hódolással áldom csodálatos, nagy bölcsességedet… Mikor hevertem bűnben, megkötözve, felém kinyújtád irgalmas kezed. Örömkönnyekkel, térdre hullva áldom Te üdvözítő nagy kegyelmedet!” Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá