Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. augusztus 1.

Velünk az Isten – 2020. augusztus 1.

„És gondold meg, hogy e nép a te néped. Ő így szólt: Arcom menjen-e veletek, hogy megnyugtassalak?… Az ÚR azt felelte Mózesnek: Megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál előttem, és név szerint ismerlek téged.” (2Móz 33,13B.14.17)

Olvasandó – 2 Móz.33

Ismerjük Izrael történetét. A mindenkori ember története. Isten emberének a története. A mi történetünk. Isten választott népét nagy gondoskodással és szeretettel vezette ki Egyiptomból, a szolgaság házából. Tengert választott szét, ellenséget pusztított, a pusztában mannával, fürjekkel táplált, vizet fakasztott, felhőoszlopban és tűzoszlopban vezette őket. Mózest választotta ki arra, hogy vezesse népét Kánaán földjére. A nép azonban Mózes távollétében aranyborjút készíttetett és imádott. Ekkor az Úr el akarja törölni haragjában népét a föld színéről! Sokan meghalnak, mikor Mózes azt kéri: aki az Úré ide hozzám!

Keserves lecke volt ez. Megcsalt Isten lett az Úr, újra, akárcsak Éden kertjében!

A nép megbánja bűneit. Isten megbocsájt, de kijelenti: nem megyek veled!

Mózes esedezik, könyörög népéért:” mert e nép a Te néped!”Isten pedig meghallgatja közbenjáró imádságát és Mózes megismeri irgalmát. Mert Ő ebben más, mint mi. Az Ő szeretete ebben különbözik az emberi szeretettől. Ő szereti a szerethetetlent, nem úgy válaszol, ahogyan megérdemeljük. Az irgalom az, ha visszatartja, amit megérdemlünk.

     Ma, mi keresztyének vagyunk az Ő választott népe, Jézus Krisztusban. Olyanok vagyunk, mint egykor Izrael: sokszor hűtlen és hitetlen, elégedetlen és lázadó, önmaga bálványait imádó, bűneinkkel Krisztust keresztre juttató nép. Mindenek ellenére Isten népe vagyunk!

Jézus Krisztusban velünk kötött új szövetségéhez híven Isten bűneink ellenére is ragaszkodik hozzánk! Név szerint ismer bennünket és tanít a maga útjára! Velünk akar jönni a gondjainkba, félelmeinkbe egész életünkben.

A legbiztatóbb és legszeretetteljesebb kérdés legyen a mi kérdésünk. Mi azoknak szoktunk feltenni hasonló kérdést, akiket szeretünk. Isten szeret bennünket!

Csak akkor hajlandó veled menni Isten, ha te nem vagy hajlandó nélküle menni! Legyen a te kérdésed: mihez kezdek nélküled?

Izraelt Mózes, bennünket Jézus megszabadított Isten haragjától örökre és nekünk tudnunk kell: mind életünkben, mind halálunkban Ő az egyetlen vigasztalásunk!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá