Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 28.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 28.

„Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Fölismertem, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendjen, és jót tegyen egész élete során. De még az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik és iszik, és jól él fáradságos munkájából.” (Préd 3,11-13)

Egy különleges ige áll előttünk a bölcsességirodalomból, a prédikátor könyvéből. Egy oly szép gondolattal indít a Szentíró, azt olvashatjuk, hogy minden szépen alkotott az Isten a maga idejében. Mindezekből az ószövetségnek első lapjai juthatnak eszünkbe, amikor Isten megteremtette a földet. A teremtés szép és jó s mindennek megszabott helye ideje volt ebben. A Teremtés jó és szép tehát Isten szemével nézve. Mindent szépen a maga rendjén történik. Ebből következően egy oly szép dicséretünk juthat eszünkbe: „Mind jó, amit Isten tészen szent az Ő akaratja „S valóban, ha keresztyén ember egy kicsit szétnéz, maga körül s a világban ahol él bizony látja, hogy igen minden a maga rendjében funkcionál. A nappali időszakban világos van az esteli órákban pedig sötét és nem fordítva. Az ember pedig talán észre se veszi, hogy milyen csodálatos az Ur, hogy mi minden az Ő kegyelméből van, hogy ez a világ, amely körül övez bennünket szépen megalkotott, és minden adott az élethez.

Minden a maga helyén van tehát. E szép és idillikus környezetbe került az ember bele, de sokszor ezt nem becsüli, meg nem vigyázz a maga KÖRNYEZETÉRE S OLYKOR SOKKAL TÖBBET ROMBOL, mint épít. Ebben a kontextusban kell meglátnunk az Igénket. Az Ur Isten mindent a maga rendelt idejében szépen megalkotott. S mindez nem elég, hiszen az Igénk tovább folytatódik, és azt olvashatjuk, hogy az örökkévalóságot is az ember szívébe helyezte.

 Az embernek az örökkévalóság felé is van kapcsolata az idők rendje és törvénye felöl is érdeklődhet és kérdezhet, de van egy határ. Egy mezsgye, amint nem tud tovább haladni. Az ember tehát bizonyos értelemben ilyen részben korlátolt, nem tud mindent megérteni, vagy felfogni, vannak olyan dolgok, történések, amelyek meghaladnak, bennünket s nem tudunk rá magyarázatot adni rá. De ez is igy van rendjén, mert vannak olyan dolgok, amit nem kell értenünk, mert az Úr tudja azt, hogy mi miért van s a kellő időben elénk tárja a gondolatát, persze olyan is van, hogy nem teszi annak is oka van.

Valóban mély igazságtartalma van az igei gondolatnak és az ének szavának is, hogy minden jó, amit Isten tészen, fogadd el! S igen vannak kérdések, vannak történések, amelyek kérdést vetnek fel bennünket. De engedjük, hogy az Úr vezessem, s később idővel elérkezünk sok mindennek a megértéséhez. Hát igy legyen! Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá