Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 21.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 21.

“Ezékiás minden dolgában igen eredményes volt.” 2 Krónikák 32:30

Rövidke félmondat hangzik ma felénk:” És minden dolgában eredményes volt Ezékiás.”

Vajon miből adódott ez szerencse fogalmazzak másként -Kérdezheti az ember. Egyszerűen szerencsés volt vagy honnan adatott ez neki? Ebben a félmondatban, ha újra olvassuk, meg kell látnunk az Isten gondviselését, másrészt pedig az emberi engedelmességét. A gondviseléssel kapcsolatban egy csodálatos dicséretünk jut eszembe melynek címe: Gondviselő Jó Atyám vagy.

Gondviselő jó Atyám vagy, Ó, én édes Istenem. Látom én, hogy e világon Minden elhagy, csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, Üdvöt mástól nem remélek.
Ha rám derül ismeretlen Utamon egy kis öröm, Azt is a te véghetetlen Jóságodnak köszönöm: Hálakönnyem csillogása Szent neved magasztalása.

A gondviselő Atyánk ilyen csodálatosan jelen van az életünkben. Így volt ez jelen Ezékiás király életében is. Ez a gondviselés végig kísérte Ezékiást az engedelmessége és az Urhoz való ragaszkodása miatt. Fontosnak tartotta a király minden téren, hogy az Úr legyen az ő vezetője. Ennek hatását a nép is érezhette, hiszen ez az áldás a nép életére is kihatott.

Tehát Ezékiás szerencséje nem abból adódott, hogy kiérdemelte vagy kiharcolta, hanem egyszerűen onnan adatott, hogy az Urat szolgálta. Ennyire egyszerű ez a képlet. Nekünk is keresztyén Testvéreim ezen az úton kell, hogy elinduljunk, hogy döntsünk minden nap az Úr mellett. Persze ez nem garancia abban, hogy mindig minden jó lesz, mert vannak nehézségek, de a végeredmény és a nagy áldás nem marad el, hiszen aki mindvégig kitart és hisz az üdvözül. Ez a bátorítás hangzik ma felénk, hogy kövesd az Urat, kövesd még ma és áldott lesz az életet és ez kihatással lesz a család életére. Az út végén pedig vár az örök élet.

Hiszen ez mondja a fennebb idézett dicséretünk is a folytatása:

“Ó, add, hogyha végigjártam E mulandó életet: Legyek mennyei hazámban Együtt szüntelen veled, El ne vonjon semmi többé: Tiéd legyek mindörökké!”

Hát legyen igy. Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá