Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 13.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 13.

Hét esztendős volt Joás, mikor uralkodni kezdett, és uralkodék Jeruzsálemben negyven esztendeig; … kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, Jójada papnak teljes életében. … Megvénhedék pedig Jójada, és megelégedvén életével, meghalt. Százharminc esztendős korában halt meg, és eltemették a Dávid városában a királyok között, mivel kedves dolgot cselekedett Izráelben mind Istennel s mind az ő házával.

Miután pedig meghalt Jójada, eljöttek a Júda fejedelmei, és meghajták magokat a király előtt; a király pedig hallgatott rájuk, és elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének házát, és szolgálának az Aseráknak és bálványoknak; … És külde hozzájuk prófétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, de nem hallgattak rájuk. Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felállt a nép között, … azok pedig reá támadván, ott az Úr háza pitvarában megkövezték őt a király parancsolatjából. És nem emlékezett meg Joás király a jótéteményről, amellyel annak atyja, Jójada volt ő hozzá, hanem megölette a fiát. Mielőtt Zakariás meghalt volna, ezt mondá: Látja az Úr és bosszút áll!

És már az esztendő elmúltával feljöve Szíria királyának serege, Júdára és Jeruzsálemre, és kiirtották a népnek minden vezéreit a nép közül, …; mert az Úr kezükbe adá Júdának nagy seregét, mivel az Urat, atyáiknak Istenét elhagyták; és Joáson is bosszút állának. És mikor elmentek (súlyos betegségben hagyták hátra): pártot ütének ellene az ő szolgái, a Jójada pap fiának haláláért, és megölték őt az ágyában. És eltemették őt a Dávid városában, de nem temették őt a királyok sírjába.”  (2Krón 24: „1-2 és 15-25)

Annyira jó a story, hogy nem volt szívem többet kivágni belőle. Magáért beszél…

Csak néhány témát dobnék fel amin el lehet gondolkodni:

  1. Vannak-e ma olyan hűséges egyházi emberek akik Isten dolgait tartják szeme előtt, s úgy öregszenek s halnak meg, hogy szolgálnak?
  2. Tud-e a politikai vezetés Isten gyermeke maradni, vagy azzá válni?
  3. Látjuk-e, tetten érjük-e a gonoszt, hogy befolyásolni akarja döntéseinket, vagy bedőlünk a talpnyalásnak, hízelgésnek?
  4. Érzékeljük-e, hogy Isten folyamatosan próbál visszahúzni, hogy el ne vesszünk, szól figyelmeztet, embereket küld?
  5. Tudjuk-e, hogy halál és halál között is különbség van?

Rengeteg más kérdés és téma is kavarog bennem, s válaszaim is vannak… de a kérdés az, hogy tőled mit kérdez Isten, belőled mit vált ki az IGE, és te hogyan válaszolsz? Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá