Kezdőlap / Batizi Énekvetélkedő / Meghívó – Batizi András Református Énekverseny

Meghívó – Batizi András Református Énekverseny

„Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!.”(Zsolt.96:1). Mit eldalolok, az a bánat / Könnyekbe borít nem egy orcát, / És énekes, ifjú fiának / Vall engem a vén Magyarország.” (Boldog, szomorú dal) A zsoltáros és a költő, Kosztolányi Dezső, szavaival hívunk titeket nagy szeretettel az immáron nyolcadik alkalommal megszervezésre kerülő Batizi András Református Énekversenyre, melyet Batizon, folyó év október 19-én, 10.00 órai kezdettel tartunk.

Összejövetelünk célja új énekeskönyvünk értékeinek megbecsülése, énekeink nemzeti és kulturális értékeink átmentése és református énekirodalmunk méltó megbecsülése, olyan időben, melyben a boldogság és szomorúság paradoxona közepette az „égi boldogságot” kell keresnünk a dal és az ének „fegyverével”. A rendezvény fő támogatója Bock Tünde, Egyesült Államokban élő testvérünk, Batizi András leszármazottja.

            Ezen a versenyen a Szatmári Református Egyházmegye gyülekezeteinek gyermekei, ifjai és felnőtt tagjai mérik össze tudásukat. Énekek: 203, 249, 367, 465, melyek közül a 249. kötelező.

Igét hirdet Rácz Ervin, ifjúsági előadó.

Regisztrálni október 10-ig lehet az alábbi elérhetőségen: Király Lajos – Tel. (0040)(0261)774.067 (0040)745.906.903, batiziref@freemail.hu

Számítva jelenlétedre,

Isten áldását kérjük életedre és munkádra!

A rendezvény fővédnöke: Magyar Lóránd, képviselő

A szervezők nevében:

 Király Lajos                                                                Kánya Gyula

   házigazda-lelkipásztor                                                            gondnok

     Higyed Gyöngyi       Mátyás  Erika          Genda Á. Szabolcs       Badar Henrietta Rebeka

                                                                       a zsűri tagjai

Batiz, 2019. szeptember 7.

Szóljon hozzá