Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 12.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 12.

“Éljen a király!” (2Krón 23,11)

Régen ez a mondás járta: “Meghalt a király, éljen a király”. Egy-egy uralkodó eltemetése után hamarosan gondoskodni kellett az utódról, aki általában királyi családból származott, törés következett be az uarlkodó családban akkor, ha ez másként történt. Nem állhatott le az élet, intézni kellett mind a bel-mind a külügyeket, vigyázni kellett az ország biztonságára, bíráskodni kellett a nép peres ügyeiben. Izráel népe életében a király nemcsak az ország dísze volt, alaposan kivette részét a mindennapi és az ünnepi eseményekben egyaránt. Amennyiben háborúra került sor, ott harcolt a csapat élén, jó fegyverforgatónak kellett lennie.  Bizonyára létezett és létezik a király munkaköri leírása vagy gyakorolt hatalmi köre, feladatokkal teljes ez a hívatás.
“Te vagy-e a zsidók királya?”-hangzott Jézus felé a kérdés Pilátus részéről. “Te vagy-e ,aki eljövendő vagy mást várjunk?”-kérdeztette  a börtönből Keresztelő János is tanítványaival. A hatalom gyakorlása érdekelte mind a kettőt. Jézus hatalmát abban gyakorolta, hogy “megüresítette önmagát”, Pétert is megintette, amikor kardot rántott védelmére. Királysága a kereszten teljesedett ki, de még meg fog valósulni véglegesen, amikor majd újból visszatér és igazán gyakorolni fogja az Atyától kapott hatalmat. Ő a győzedelmes KIRÁLY!
Trónusod elé hullok
felséges  királyom,
tudom Nálad én
kegyelmet találok.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá