Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 24.

Velünk az Isten – 2019. október 24.

“Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?” (Jakab 2,21)

Az 1956-os forradalom kitörésének estéjén írom e sorokat. A magyar nép már nem bírta elviselni a kommunista diktatúrát, fellázadt az akkori rendszer ellen. Kezdték azok, akiket egy jobb világban hívő hit vezetett, folytatták azok, akik a tettek mezejére léptek, amikor százezrek özönlöttek az utcára. Elkezdődött egy szebb életért való harc. Hit nélkül ezt nem tudták volna megtenni.
Hit és cselekedet-összetartozik. A cselekedet mindig a hitről árulkodik, de a cselekedet nem elegendő az üdvösséghez. Pál apostol vallja: “Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”, “az igaz ember pdig  hitből él”-írja Rómába. Az Isten kegyelmét nem lehet kierőszakolni még jócselekedettel sem, de Krisztus áldozata elegendő a bűnbocsánatra. Ha ezt hiszed, akkor cselekedd az Atya akaratát.
Ábráhám áldozati szándéka előképe annak, ami megtörtént az Újszövetségben. Az Atya már el tudja engedni az ő Fiát, halálra is tudja adni, de csak azért, hogy fel is támassza Őt.
 Az oltár olyan hely, ahol el kell égni vagy meg kell semmisülni egy igaz ügyért. Vállald az oltárra való menést, hogy mások ezáltal boldogulni tudjanak.
Teszem, amit tennem kell,
hiszem a lehetetlent,
így lesz  Isten
az én segítségem.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá