Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 23.

Velünk az Isten – 2019. október 23.

„Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött.” (Jakab 2, 13)

Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ez az ismert közmondás nagyon jól szemlélteti, hogy a mások ellen elkövetett rosszindulatú tetteink káros következményei visszaszállnak ránk. A tetteink, a magatartásunk meghatározza a jelenünk és a jövőnk is. Kain esetéből tudjuk, hogy aki jól cselekszik az emelt fővel járhat, és aki rosszul cselekszik, arra rátör a bűn és még mélyebbre húzza.

„Aki nem cselekszik irgalmasságot” arról nem gondoljuk, hogy rossz ember lenne. Nem lehet mindenki nagylelkű, mert vannak szűkkeblű emberek is, akik fukarsággal akarják biztosítani maguknak a holnapot. Vannak emberek, akik könnyebben és vannak, akik nehezebben bocsátanak meg egy-egy ellenük elkövetett gaztettet, de ettől ők még nem lesznek gonoszak. Az irgalmas samaritánus példájából kiindulva a papot és a lévitát, akik elkerülték az útszélén fekvő szerencsétlent, még nem tartjuk elvetemült embereknek, csak azt tették, amit mi is gyakran teszünk, amikor diszkréten elfordítjuk tekintetünket a nyomorúságról. Végül is nem segíthetünk minden bajba jutott társunkon, egyébként is vannak szociális intézmények és egyéb segítő szervezetek, akiknek kutyakötelességük felkarolni a rászorulókat. Szóval mindig találunk valami jó érvet, amivel megnyugtathatjuk az ébredező lelkiismeretünk. Le lehet így élni egy egész életet, de a fenti ige figyelmeztet a következményekre. Aki irgalmatlan, aki nem tud megbocsátani, aki csak szemlélője és nem segítője a nyomorultnak, az ne csodálkozzon azon, ha ugyanilyen ítélet vár rá.

Biztos vagyok benne, hogy Isten ezzel az igével nem megrémíteni akar, hanem a cselekvő szeretetre bátorítani, ezért is olvasható a folytatásban, hogy „az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet fölött”. Jézus végtelen irgalma és áldozata eltörölte az ítéletet, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk már nem kell jót cselekedni. Ha az Úr nyomdokaiban, akkor annak látszania kell. „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt. 5, 16). Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá