Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 13.

Velünk az Isten – 2019. október 13.

“Jövendölés. Az ÚR szava Izráel ellen, Malakiás által. Szeretlek benneteket – ezt mondja az ÚR -, de ti azt kérditek: Miből látható, hogy szeretsz minket?” (Malakiás 1, 1-2a)

Olyan döbbenetesen hangzik az, amit ebben az igében olvasunk: “Az Úr szava Izráel ellen”. A hívő ember tapasztalata az, hogy Isten vele van mindenkor és nem pedig ellene. Mégis itt arról értesülünk, hogy a nyugodt körülmények között élő nép ellen szól Isten küldötte (Malakiás neve azt jelenti: Jahve küldötte). Mi volt velük a gondja, mit kifogásolt náluk Isten? Ellanyhult a hitéletük, nem vették komolyan Istent. Az istentisztelet gyakorlása rutinná vált, nem vol benne az ember szíve. Az ilyen istentisztelet hiábavaló, sőt egyenesen Isten haragját váltja ki azok ellen, akik ezt művelik.

Aki így él, az megkérdőjelezi azt is, hogy Isten valóban szereti őt. Isten vallomására hitetlenkedve kérdez vissza az elégedetlen ember. Mert mindig történik olyasmi az életünkben, ami ellenkezik a mi elképzelésünkkel. Nekünk elvárásaink vannak Istennel szemben, s ha ezek nem teljesülnek, akkor dühösek leszünk és megharagszunk Istenre. Ha nem az történik, amit mi szeretnénk, ahogyan elgondoltuk, akkor Istent hibáztatjuk.

Ne kérdezd, miből látszik, hogy szeretsz engem, hanem járj nyitott szemmel és lásd meg a szíveddel, hogy Isen nem az ellenséged, de azzal is tisztában légy, hogy vele nem lehet packázni. Isten hosszútűrő és kegyelmes, de nem a végtelenségig! A kegyelmi idő is lejár majd egyszer, ezért fontoljuk meg az ének szavait: “Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!” Ámen.

Szilágyi Balázs,
Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá