Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 1.

Velünk az Isten – 2019. október 1.

“Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy! Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek!” (Préd 4,17)

Magyar Református Énekeskönyvünk, egyik legszebb kezdő éneke a 159-es számmal jelölt, melynek első versében ezt olvashatjuk: „Örvend mi szívünk, mikor ezt  halljuk: /A templomba mégyünk/Hol Úr Istennek Szent Igéjét halljuk.” A mai Igénk is erre a helyes magatartásra figyelmeztet, mely szerint a helyes út mellett, ott van a helytelen is, amelyre könnyen ráléphet az ember, ha nem Istenre és az ő ajándékaira figyel. Ezek szerint nem veszélytelen Isten házába való menetelünk, ahol elcsendesedni, hallgatni és figyelni kell arra az Úrra, aki azt akarja, hogy a nekünk szánt tanácsával megteljék a mi szívünk. Boldog ember az, aki az istentisztelet után úgy tudja elhagyni a templomot, hogy a lelke nyugodt, a hite erős és ugyanakkor tudja, hogy Megváltója tanácsát megtartva, kiegyensúlyozottan tud élni a hétköznapokban. Fontos tehát ismernünk, hogy a templomban Isten szavára való figyelést nem pótolhatja semmi, különösen nem a „bolondok módjára” hozott áldozat, vagyis amelyet azzal a szándékkal hoznak, hogy vele lekötelezzék Istent. Csak a cselekedeteiket meg nem vizsgálók vélhetik, hogy Istennek az emberi áldozat (pl. az adakozás, perselyezés stb. lásd a farizeus és publikánus esetét – Lukács 18:9-14) elég, s nem nézi, hogy mi van mögötte. Isten beszéde old és kötöz, ezért a magunk által teljesített istentisztelet nem ér semmit, egyenesen bűn, de az igaziból áldás fakad. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá