Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. március 21.

Velünk az Isten – 2019. március 21.

Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az ? Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom...” (János 13, 25-26)

Emberileg nem kellemes dolog együtt lenni azzal, akiről tudom, hogy nem szeret engem, valamiért a pokolra kíván. Az emberi indulatok uralják életünket, pedig az Isten Igéje figyelmeztet:  “Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a  Krisztus Jézusban  is…” (Filippi 2,5)
Jézus rosszindulat nélkül osztotta meg közösségét, később a kenyeret és a bort árulójával. Meg tudta tenni, sőt bizonyára így imádkozhatott érette: ” Uram, bocsásd meg néki, mert nem tudja, mit cselekszik”. Júdás nagyon jól tudta, mit tesz, de a pénz szeretete, a felkínált harminc ezüstpénz nagyobb volt a tanítványi hűségnél, ezért a katonáknak megmutatta, hogy a 12 közül, melyik Jézus, kit  kell elfogni. Júdás a pénzzel együtt lelkét is eladta a Sátánnak.
Egyelőre két tanítvány tudja meg, hogy közülük ki lesz az áruló. Az egyik, a szeretett tanítvány János, a másik pedig Péter, a kőszikla. Nem tesznek semmit Jézus megmentése érdekében, mert érik bennük a gondolat: Krisztusnak meg kell halnia, ahogy hallották már három alkalommal is mesterüktől, lassan felismerik a véres  áldozat bemutatásának elkerülhetetlenségét.
Az áruló meghasonlik önmagával: Jézus szavaira elhagyja a közösséget, kivonul a teremből. Tudjuk, hogy később öngyilkos lesz.
A Sátán embereket használ fel  a rossz véghezviteléhez, minden gyenge pontunkat megragadja annak érdekében, hogy hatalmába kerítsen.
A kérdés az: Mit cselekedett volna Jézus Júdás árulása nélkül? Ismerve személyiségét, bizonyára ezt mondotta volna a katonáknak: “Én vagyok az, akit kerestek”!
“Atyám a te kezedbe
teszem le lelkemet,
sajnálom, hogy egynek
el kellett árulni engem”
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá