Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. március 19.

Velünk az Isten – 2019. március 19.

“…felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.” (János 13,4-7)

Jézus ebben a pillanatban már egészen biztos abban, hogy eljött az az óra, amelyről annyiszor beszélt tanítványainak, de ők egyszer sem értették azt meg, nehézkesen akarták tudomásul venni, hogy Jézusnak szenvedni kell. Tudta, hogy minden a kezében van. Tudta, hogy közel van megaláztatásának és megdicsőülésének órája. Tudta, hogy mindenekfelett hatalma van, de ez nem tette gőgössé, soha nem éreztette ezt senkivel, ellenkezőleg. Az a gondolat, hogy a világból való átmenetet az Atyához szenvedés és halál előzi meg, nem tette keserűvé. Ő ekkor is szolgál, ekkor is az alázat, a szeretet van a szívében. Gesztusával jelezte, hogy a lehető legmesszebb megy az emberért való szolgálatban. A zsidó vendéglátáshoz az étkezés előtti lábmosás is hozzátartozott, amit mindig a házigazda, tehetősebb családok esetében a szolga végzett. Péter tiltakozott Jézus tette ellen, el akarja utasítani szolgálatát, nem tudja elképzelni, hogy Jézus előtt megalázza magát. Jézus Pétert arra figyelmezteti, hogy belőle most még hiányzik ennek az eseménynek a megértéséhez szükséges készség. Később, vagyis halála és feltámadása után, a Szentlélek vétele után válik majd világossá előtte Jézus tetteinek az értelme. Jézus ma is ugyanezzel az alázattal szolgál, ma is fel akarja használni tanítványait. Mi vajon megértjük-e őt? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá