Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 8.

Velünk az Isten – 2019. május 8.

 „Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Galata 5, 14)

Törvényekre szükség van minden közösségben. Ezek gátolják meg a tagokat az olyan tettektől, amelyek úgy a közösségre, mint az egyénre rossz hatással vannak. Elmondható tehát, hogy a törvények és parancsolatok mögött egy óvó, gondoskodó, szerető szándék áll. A baj akkor adódik, amikor valaki teljesen megfeledkezik erről és a szabályok szigorú betartásával már nem épít, hanem rombol. Egyesek akkor is ragaszkodnak a törvény betűihez, amikor azok már valósággal ölnek. Ebből fakadóan mások túlhangsúlyozzák a Lélek megelevenítését és semmibe veszik a törvényt. Egyik vasszigort alkalmaz, erre a másik válaszlépése a rend felrúgása, csakhogy mindkét fél a maga igazát akarja érvényre juttatni és nem a szeretet vezérli őket, márpedig az „Isten szeretet” (1Jn 4,8).

Úgy tűnik, hogy a szeretetnek mindenhez köze van, ezért írhatja Pál, hogy „az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat”. Egyszerű és örök igazság van ebben a kijelentésben, mert akit szeretek azt nem bántom meg, nem ölöm meg, nem lopom meg, nem veszem el a számára kedves dolgait, nem használom ki. A szeretet tartja össze a családokat és más közösségeket, ettől leszünk áldozatkészek, önzetlenek, nagylelkűek és becsületesek. Fájdalom, hogy némelyek álszeretetbe rejtik az álnokságukat, önzésüket és nagyravágyásukat, csak azért, hogy könnyebben elérjék a céljukat. Ettől lett a szeretet sokak számára elcsépelt, sablonos, üres szó.

Isten nemcsak szavakkal szerette az embert, ezért küldte el Jézus Krisztust, a mi megváltónkat és a Szentlelket, a mi vigasztalónkat, gondviselőnket. Igyekezzünk Istentől vezérelt emberekként megélni az őszinte szeretet. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá