Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 3.

Velünk az Isten – 2019. május 3.

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,26-29)

Néha a napi ige annyira tömény és sokatmondó, annyira jó, hogy legszívesebben a teljes szöveget bemásolnám s nem is fűznék hozzá semmit. Pál sorai is ilyenek, az ige maga magát magyarázza. Három gondolatot emelnék ki mégis…

Aki olvassa és hisz az Isten gyermeke! Te is az vagy ha a megváltód Jézus, hit által vagy Isten gyermeke és nem a tetteid alapján, a családi kötelék nem szűnik meg bűneid miatt ha Krisztusban vagy. Jézusért, Jézussal a Teremtő Istent, a Mindenség Urát Atyádnak szólíthatod, s bármikor hozzákiálthatsz: Mi Atyánk…

Aki Krisztusban van, Krisztusba öltözködik, s nem meztelen. Krisztus eltakarja a bűn eset nyomán feltörő mezítelenség által megjelenő „testi” hibáinkat. Unisex egyenruha a keresztyén viselet, mindenféle hagyományt, népekre való jellemzőt vagy beosztás és rang beli különbséget mellőz. Van hogy ránézünk valakire s ruhája alapján be tudjuk azonosítani: Király, tábornok, ezredes, közkatona, rendőr, pék, orvos, vasutas, férfi, nő, magyar, cigány… vajon látszik e rajtunk kinek a gyermekei vagyunk, látszik e, hogy Krisztus körülvesz? Kell hogy látszódjék az ige szerint!

Aki Isten fia és Krisztusba öltözködik, az Ábrahám magva… A MAG azért van, hogy a növény tudja magát reprodukálni, hogy átmentse a fajta jellemvonásait. Mi Ábrahám feltétel nélküli hite által kell szárba szökkenjük. Ne lapuljunk sötét kamrák polcain, papírzacskókba zárva. Ne végezzük rágcsálók vagy disznók eledeleként. Ne korcsosodjunk. Inkább a fényre lépve, jó talajban vagy kövek és tövisek között, dacolva a nap perzselésével és madarak csőreivel növekedjünk, erősödjünk, hozzunk termést. Áldjuk az Istent aki a növekedést adja. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá