Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. június 9.

Velünk az Isten – 2019. június 9.

         “Mivel az ÚR, a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és lábad elé vesse ellenségeidet, azért a táborod szent legyen, hogy ne lásson köztetek semmi rútságot, és el ne forduljon tőled.” (5Mózes 23, 14)

       Isten kijelenti, hogy az ő népe között jár, ezért valamennyiüknek őrizkedniük kell minden gonoszságtól. Ahol az Úr jelen van, ott mindennek tisztának és szentnek kell lennie, mert ő maga szent. Szentsége nem tűr meg semmilyen bűnt a maga közelében, ezért népének is szentnek kell lennie, hiszen Isten számára vannak ők elkülönítve. Ebben a közösségben nincs helye semmilyen erkölcstelenségnek és semmilyen más gonoszságnak, mert mindez nagyon távol áll az Úrtól.

      A pogány kultuszokban résztvevők gyakran megcsonkították a testüket, így próbálva meg a bálványok kegyeibe férkőzni. Akik ellenségesen viszonyulnak Isten mindenkori népéhez szintén nem méltók arra, hogy a gyülekezet tagjai legyenek. A táborba szállók körében óriási jelentőséggel bírnak a higiéniai szabályok betartása. Izrael e tekintetben jóval meghaladta korát .De a tisztaság megtartása nem pusztán csak az egészség megőrzését célozta, hanem ez is a szentség köréhez tartozott. Aki Isten szabályai szerint járt, az számíthatott az ő jóindulatára, segítségére. Nem mintha ezt kiérdemelte volna, hanem, mert az Úr áldása azokon van, akik igyekeznek az ő útján járni.

     A pogányoknál voltak férfi és női paráznák, aki vallásos értelemben pénzért gyakorolták ezt a förtelmességet, és ebből tartották fönn a kultuszhelyeket. Utálatos ez az Úr előtt, az ilyeneknek hogy is lenne helyük az Isten közösségében? “A test nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek” (1Kor. 6, 13b). Vagy “Nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma,amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok?” (1Kor. 6, 19). Isten templomává kell magasztosulnia minden testnek, hiszen az első pünkösd óta tudjuk, hogy akik Isten egyházához tartoznak, azokra kitöltetett a Szentlélek. Bennünk lakozik, ezért engedjük,  hogy szentté tegyen bennünket és általunk másokat is. Így segítünk a rászorulókon, a bajbajutottakon, akárcsak az izraeliták, kik nem volt szabad kamatot kérjenek azoktól, akik megélhetési gondok miatt kértek kölcsönt. Még az idegentől is csak abban az esetben kérhettek kamatot a kölcsön adott pénz után, ha kereskedői, tehát üzleti célból fordult a hitelezőhöz. Az éhező vándor éhsége csillapítása végett ehetett másnak a gabonájából vagy szőlőjéből. Így jártak el egy alkalommal Jézus tanítványai is (Máté 12, 1).

      Szentlélek Isten járja át testünket és lelkünket, hogy lehessünk a  mi Urunknak szent népe.

Szilágyi Balázs,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá