Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. július 23.

Velünk az Isten – 2019. július 23.

„Ádám, Sét, Enós,  Kénán, Mahalalél, Jered….” (1Krón 1,1-2)

Sok családdal és névvel találkozunk a mai Igénkben, amelyből számunkra kitűnik, hogy Isten Izráel népét a teremtés alkalmával már kiválasztotta azért, hogy az ő népe legyen. Később azonban láthatjuk, hogy az emberi bűn miatt csak Dávid háza, Júda országa és Jeruzsálem maradt meg az Úr kiválasztó kegyelmében, mert Jeroboám lázadásával az északi tíz törzs kiszakította magát az Úr uralma alól, gonosz királyok alatt élt és hűtlen lett az Úr igaz tiszteletéhez. Ezért az igazi „teokrácia” csak Júdában volt, Dávid háza az egyetlen törvényes királyi ház és a jeruzsálemi templom az igazi istentisztelet székhelye. Amikor őseink, nagyanyáink és nagyapáink fényképeit nézzük vagy sírhantjuk fölött megállunk, akkor eszünkbe jut  vallásos életük. Előttünk vannak a feledhetetlen életképek, amikor kezükbe vették rongyos bibliájukat és imakönyveiket,  imádkozásuk, a vasárnapi templomba menés, amelyek hiteles keresztyén életeket rejtettek maguk mögött. Mennyit örököltünk mindezekből? Mennyire vagyunk hajlandóak őket követni és megmaradni mindabban, amit ők Istennel való kapcsulatukban megéltek? Izráel ősatyái Istennel jártak és ahogyan eljutunk a családfák ifjú generációihoz, rájövünk, hogy ezek a nevek már nem mondanak számunkra semmit. Legyünk lelki értékek hordozői, vállaljuk Isten nevét és valósuljon meg családi hajlékunkban és életkörnyezetünkben egy kis teokrácia! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá