Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. január 9.

Velünk az Isten – 2019. január 9.

Istenre mutató hit.

„Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent.” (3 Jn 1,12)

Túl könnyen beskatulyázzuk egymást. Akit szeretünk, elfogadunk, azt jónak látjuk, sőt néha még a hibáikat is dicséretesnek tartjuk. Aki viszont ellenszenves, azt megítéljük a legjobb cselekedetei alapján is. Mi tagadás, ilyenek vagyunk. Akárcsak a tanítványok, akik eltiltottak valakit a Jézus nevében végzett ördögűzéstől, mert az nem követte a Mestert (Mk 9,38). Nem tudták elképzelni, hogy Jézusnak lehetnek olyan tanítványai, szolgálattevői, akiket ők nem ismernek. Ez rejtőzik a mi előítéleteink mögött is, amikor rossznak mondjuk azt, aki nem az elgondolásunk szerint viselkedik. Mennyivel inkább rossznak minősítjük azt, aki rosszat cselekszik? Jézus a betegekhez hasonlítja az ilyeneket, akiknek orvosra van szükségük. Ő azért jött, hogy a bűnösöket hívja megtérésre (Mk 2,17).

A fenti ige szerint „aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent”. Akinek élő kapcsolata van Istennel, az fontosnak tartja, hogy a jót, amit tőle kapott, tovább is adja másoknak. Csak úgy lehet megőrizni az Úr áldásait, ha megosztjuk azt egymással.

A rosszasággal kapcsolatosan nagyon fontos üzenete van Istennek ez ige által. Aki rosszat tesz, az nem pokolravaló, megátalkodott gazember, csak egyszerűen nem látta még Istent. Itt lesz megdöbbentően fontos a személyes felelősségünk, mert nekünk keresztyéneknek kellene megláttatnunk az emberekkel Istent. Erre több felhívást is kapunk a Bibliában: „úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,16); „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19); „aki bűnöst térít meg a tévelygés útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól” (Jak 5,20).

„Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót”, legyen Istenre mutató hited, amely megtartást szerez neked és másoknak is. Ámen.

Erdei Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá