Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 4.

Velünk az Isten – 2019. december 4.

Mennyi az elég?

„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.” (1 Timóteus 6, 6-9)

Akinek az elég nem elég, annak soha semmi sem elég – mondogatta egykori principálisom. Nagy igazság van ebben a kijelentésben, mert aki nem tud megelégedni azzal, hogy nincsenek megélhetési nehézségei, nem fenyegeti sem éhhalál, sem megfagyás, annak az életét állandó elégedetlenség keseríti. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy a nagy gyűjtési, szerzési lázban elfelejtünk örülni annak, amink már van. „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik”. A tárgyakra könnyen ráununk, mert mindig megjelenik egy újabb, szebb és jobb példány. Ez még nem is olyan nagy tragédia. A valódi romlás ott kezdődik, amikor a nyereség hajszolásában az ember egyre kevésbé értékeli a családtagjait, a barátait, a Krisztusban nyert testvéreit és a hétköznapinak vélt mennyei ajándékokat.

„Nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel”. Ennek egyik legkiemelkedőbb példája a Bibliában Jób, akinek jámborsága és az Isten iránti engedelmessége már a Sátánt is bosszantotta. Jób nem azért volt Istenfélő, mert gazadag akart lenni, hanem pont fordítva. Az ő gazdagsága az Úr áldásának egy jele volt, nem pedig valamilyen esztelen harácsolás nyeresége. Ő volt az, aki gyászában nem az elveszett vagyonát siratta, hanem az Istentől való elszakadástól félt. Jób példájából megtanulhatjuk, hogy az élet valódi sikerei az Istenfélelem következményei.

Adventre hangolva reményteljesen várjuk Jézus visszajövetelét, de a várakozás idejét töltsük ki megelégedettséggel és hálaadással, mert „van élelmünk és ruházatunk”, sőt ennél sokkal többet is kapunk, mert „napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene”. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá