Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 3.

Velünk az Isten – 2019. december 3.

“Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.” (1Tim 5,1-2)

Timótheusnak a lelki munka végzése közben úgy kell tekintenie a gyülekezetre, mint egy családra, Isten házanépére, ahol mindenki jelen van. Jézus erre szép példát adott, amikor követőit  „férfitestvérnek, nőtestvérnek, és anyának” nevezte (Mk 3:31–35). Az ilyen családban nem az ember, hanem Krisztus a fő. Mi, emberek csak Krisztus hűséges szolgái lehetünk, akikre a gyülekezeti tagok gondozását bízza. Mint, ahogyan apját vagy anyját senki sem utasíthatja rendre szidalommal, úgy Isten gyermeke sem dorgálhatja keményen a gyülekezet tagjait. Egy idős ember lelke érzékeny, befelé fordul és sok tapintatot követel. De a fiatalabbakkal szemben is csak a testvéri intelem és buzdítás a járható út. Az apostol külön hangsúlyozza, hogy Timotheusnak a gyülekezet fiatalabb nőtagjaival szemben teljes tisztasággal kell viseltetni. Mai világunkban nagyon fontos szerepe van a családnak, amelynek összetartó ereje ki kell vetítődjön a gyülekezetekre, amelyben érvényesülnie kell a szeretet jegyének. Éljük így meg a Családfőnek érkezését! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá