Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 1.

Velünk az Isten – 2019. december 1.

„Mert nyilvánvalóan nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, megigazult lélekben, látták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1 Tim.3,16)

Olvasandó 1 Tim. 3

A Bibliában aligha találunk még egy olyan helyet, amely olyan tömören fejezné ki Jézus Krisztus egész életét és annak minden titkát, mint a mai alapige.

Ma, Advent első vasárnapján irányítsuk tekintetünket Megváltó Krisztusunk személyére és nagy művére, mert Rá van szükségünk! Szükségünk van arra, hogy elé állítsuk a magunk életkérdéseit és arra is, hogy Őt szemléljük rajongó hittel. Őt,” aki megjelent testben és igazoltatott Lélek által. Látták az angyalok és a hallottak Róla a pogányok. Hittek Benne és felvitetett az ég dicsőségébe.” Egyaránt lakóhelye tehát a sötét világ és az ég fényessége.

Csodálatos hatalom Ő, aki ilyen mérhetetlen ellentéteket és távolságokat tud áthidalni. Aki az élet vallására tanított és tanit ma is bennünket. Aki Istentől eltávolodott életünket visszaigazolja Őhozzá, a Teremtő Atyánkhoz. Ez a mi adventi nagy lehetőségünk! Nem lehet a mi életünk teljes addig, amig nem kerül igazi kapcsolatba Élete Teremtőjével, Megtartójával és Megváltójával: Istennel. Sőt ahhoz, hogy helyreálljon embertársainkkal és az önmagunkkal való viszonyunk is, erre van szükségünk. Az Istennel való kapcsolatunk Jézus Krisztus. Ő a Hídember. Ezért úgy forgolódjunk az Isten Egyházában és a Magunk Házában, ahogyan Ő megélte ezt. Igy legyünk angyalok, akik látják Őt. Az ősi gyülekezet angyal szó alatt nemcsak égi követet, hanem a gyülekezet vezetőjét, apostolát és szélesebb értelemben a kiválasztott lelkeket értette. Krisztust meglátni a nagy kiválasztottság jegye és bizonysága. Olyan felmagasztalás, amilyenben csak az angyaloknak van része. Krisztust csak az látja meg, aki olyan engedelmes, mint odafenn az angyalok, és aki Őt meglátja, az olyan engedelmessé válik, mint odafenn az angyalok. Az nem teheti, hogy a családjában másként viselkedjen, mint a Krisztus Egyházában és azt sem, hogy ahogyan vallást tesz Róla az emberek előtt azt ne élje meg a családja : felesége és gyermekei körében, amit Pál Timoteust tanítja itt, ebben a részben, afelől, hogy milyennek kell lennie annak, aki Isten által kiválasztott vezető.

 Látod-e Őt ma? Ha igen, aki látta hirdesse, hogy milyen! Misszió ez! A keresztyén ember csak akkor keresztyén ember, ha rábeszélő ember: némán, tettel, beszédével, életével hívogat és biztat a Krisztus látására! Hirdesd hát, harsonázd az Ő látásának lehetőségét, hogy higgyenek Benne a világon!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá