Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. november 9.

Velünk az Isten – 2018. november 9.

„Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik napján az Úrnak páskhája van. És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek. Első napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek, hanem tűzáldozatul egészen égőáldozatot vigyetek az Úrnak…”   (4Móz. 28.16-19)

Látva az igét azon gondolkodtam, hogy hajolván hajoljak-é közelebb hozzá, hogy hallgatván hallgathassam Istenünk drága szavát, szent üzenetét; ki szól, és keres engemet meg másokat is, szolgáit kik szolgálván szolgálnak neki, felséges nagy nevét magasztalva életük örömei s nyomorúságai közepette. S mert nem hallám jól Őt életem zaja s bűneim lüktetése, örvénylése miatt mik túlharsogták Teremtőnk szelíd szavát, tovább merengtem vajon kérvén kérjem–é az Örökkévalót, hogy szólván szólongasson engem és másokat is, netalántán borulván boruljak térdre dicső trónja előtt s bűneim számba véve, könyörögvén fohászkodjam-é, hogy könyörülvén könyörüljön e veszett világnak s benne önnön elfajzott magamnak is…

Szerencsére eszembe jutott egy Ismerős Arcok dalfoszlány s visszazökkentem: köpj rá szent ünnepeikre, úgy a jó ha mindennap ünnepelsz,… a dalszövegíró állít görbe tükröt a magából kiforduló világnak, ki oly modern már, hogy csak magára figyel nem érdekli sem Mózes, sem a szokás de Isten sem.

A fenti ige Isten gondoskodásáról árulkodik, törvény azért adatik, hogy védje az embert. Isten beviszi kánaánba népét, végre megkapják az ígért örökséget, szabadok és gazdagok s a jó Isten mindünk Atyja elmondja, hogy mikor mit tegyenek s mikor mit és hogyan ünnepeljenek.

Nem Istennek van szüksége a mi ünnepünkre, áldozatunkra, munkaszüneti napunkra, karácsonyozásunkra meg ilyenekre, hanem nekünk… És semmit sem ér a szabadság, meg a munkaszüneti nap, meg a vakáció, meg a pénz meg a sok minden, ha nem tudunk Istennek áldozni, időnkből, erőnkből, szabadságunkból, életünkből. És semmit sem ér a páska bárány elfogyasztása, ha nem látjuk Jézus megváltó és halát legyőző, bűnt eltörlő tettét. És semmit sem ér az ünneplés, ha nem kerülünk általa az Úr elé. És semmit sem ér ez a sok szöveg, meg a sok bla-bla, ha a Szentlélek tüze nem lobban bennünk lángra. Hát lobogj! Légy te Lélek által a folyton lángol égő csipkebokor. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá