Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kettős ünnepre készülnek – Megérkezett a harang Kiskolcsra

Kettős ünnepre készülnek – Megérkezett a harang Kiskolcsra

Hazaérkezett a harang Kicskolcsra, kettős ünnepre készül a közösség: felszentelik a kiskolcsi református templom nemrég elkészült új harangját, ez alkalommal lesz a jubileumi konfirmáció, melyre 48, öt-hatvan éve konfirmált személyt várnak.

Ezen a héten megérkezett a templom harangja Kiskolcsra.Istennek hála, hazaértünk. Három falu harangja szólt, ahogy lassan elvonultunk, román, magyar harangok. Szamoskrassó, Nagykolcs, Kiskolcs. Az emberek a kapuk előtt kisírt szemmel integettek. A kiskolcsiak Krassó határában 20 autóval vártak. A templom terén, közel 200 ember…. Istené a dicsőség!” – írta lapunknak Győrbíró Sándor  tiszteletes és felesége  Győrbíró Csilla.

2018. január 28-án, nyolcvanhárom év szolgálat után elrepedt a templom nagy harangja. 1935. szeptember 8-án vették használatba Kiskolcson a régi harangot, amit Aradon öntöttek Hőnig Frigyes műhelyében. A presbitérium, majd az egyházközségi közgyűlés arra a döntésre jutott, hogy elszállítják a harangot Nagybányára, hogy meghegesszék a repedést. A harangot levették, elszállították Nagybányára, de figyelembe kellett venni, hogy a hegesztett harang hangja már nem lesz a régi, és bármikor újra megrepedhet. Győrbíró Sándor előbb az önkormányzathoz fordult segítségért, később pedig a nagyváradi püspökségen kérte Csűry István püspök segítségét. A püspök és Farkas Zsolt előadó tanácsos közbenjárásával a Bethlen Gábor Alap hárommillió forinttal segítette a kiskolcsiakat. Amikor megérkezett a pénz, ismét egyházközségi közgyűlésen döntötték el, hogy melyik cég készítse el a harangot. A közgyűlés Lázár Imre székelyudvarhelyi harangöntőt bízta meg az elkészítésével. A régi harang 450 kilogramm volt, az új harang 470 kilogramm. Az új harang egyik oldalára a következő szöveg van írva: „Isten dicsőségére az Úr 2018. esztendejében, a református egyház 450. évében öntette a kiskolcsi református egyház, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Soli deo gloria — Egyedül Istené a dicsőség.” A másik oldalra:„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8, 31). Az új harang csütörtökön érkezett meg Kiskolcsra. – írja a Friss Újság.

Vasárnap 11 órára mindenkit várnak szeretettel, amikor az ünnepi istentiszteleten Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdet igét, illetve Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye esperese mond imát. A jubilálók úrvacsorában részesülnek. Miután a résztvevők kivonulnak a templomból, a meghívott lelkipásztorok felolvasnak egy bibliai igét, és megkondítják a harangot, végül a püspök megáldja azt.

Szóljon hozzá