Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. november 16.

Velünk az Isten – 2018. november 16.

Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha bementek Kánaán földjére az a föld, tudniillik Kánaán földje, jut nektek örökségül a következő határok szerint: déli határotok a Cin-pusztától fogva Edom határáig húzódjék, majd a Sós-tenger végétől kelet felé.” (4 Móz.34,1-3)

 

Mikor elolvastam a mai igét, több dologra is rádöbbentem. Az első az, hogy bár Isten szereti és kiválasztja Izraelt a „népét” és örökséget ad nekik, de azért határt szab terjeszkedéseiknek. Megmondja Mózesnek mettől meddig tart a földjük.

Aztán arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen minden népnek adott hazát, csak egyesek másokét is befoglalták, megszállták, lebombázták… megszállók voltak ezelőtt ezredévekkel is, száz éve is mint érezzük a bőrünkön, s ma is nekiindultak az „új” honfoglalók gyalog vagy gumicsónakon.

Harmadszor az erősödött meg bennem, hogy nekem milyen jó dolgom is van, mert minket keresztyéneket annyira szeret az Atya, hogy a legdrágábbat adta értünk. Az Ő Fiát! „Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” Róm. 8,31-32

Mit nekünk föld, mit nekünk határok, új egyet és új földet várunk! A MINDENT adja nekünk az Örökkévaló. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá