Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. március 7.

Velünk az Isten – 2018. március 7.

“Amikor elmentek Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És két vak, aki az út mellett ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra megy el, így kiáltott: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig rájuk szólt, hogy hallgassanak, de azok annál inkább kiáltották: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és azt kérdezte: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek? Azt, Uram – felelték –, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és nyomban visszanyerték látásukat, és követték őt.” Máté 20,29-34.

Amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, két vak, ült az út mellett. Amikor meghallották, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltottak fel: „Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!”

A két vak nagyon sok szempontból más, mint a tanítványok. Míg a tanítványok azt akarták, hogy Jézus tegyen meg mindent, amit csak kérnek, addig a két vak irgalomért kiállt:

A sokaság pedig rájuk szólt, hogy hallgassanak, de azok annál inkább kiáltották: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!

A tömeg nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy ez a két koldus érdemtelen arra, hogy Jézus figyelmet szenteljen rájuk, de a vakok kétségbeesetten várják a segítséget. Tudják, hogy érdemeik alapján nem várhatnak semmit Jézustól, ezért könyörületért kiálltnak. A tanítványok hatalmat akartak, ez a két vak, csak annyit kér, hogy lásson.

Ha nem bíztuk még rá életünket Jézusra, hogy bocsánatot kapjunk a bűneinkre, megtanulhatjuk ebből, hogy akkor döntünk jól, ha irgalomért kiáltunk, az elismerés kergetése helyett. Mivel a tanítványok csak önös érdekükkel voltak elfoglalva, ez azt eredményezte, hogy nem látták, miért kell Jézusnak meghalnia. Én-központúságuk megakadályozta őket abban, hogy meglássák, megmentőre van szükségük.

Csodálatos ellenpontként viszont ő szabadon magához fogadja azokat, akik megértik, hogy teljesen rá vannak utalva. Te mit kérnél Jézustól?

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá