Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. június 4.

Velünk az Isten – 2018. június 4.

 „Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte” (Róma 13,1)

Egy újabb csodálatos gondolat rajzolódik ki a mai Igénkből a Római levél 13 fejezet első soraiból. Minden hatalom Istentől van! Ebből kell  kiindulni, hiszen minden általa lett teremtett s van lesz. Minden hatalom tehát tőle van! Ővé az egész világ!

Az igénk legelején rögtön el felszólítással találkozunk, hogy minden lélek engedelmeskedjen a feletes hatalommnak.  E gondolat rögtön egybecsenghet a Jézus szavával mikor egykoron mondotta, hogy adjátok meg a császárnak ami a császáré és az Istennek ami az Istené! Ez azt jelenti,  hogy vezetők hatalma nem magunktól van hanem az Úrtól, ha Ő nem adta volna nem lenne.  Minden tőle van tehát.  Miért?- mert minden  Istentől rendeltetett. Ennek fügvényében kell látnunk az Igénket ma. Hogy ez az Ige megelevenedik és élővé válik. S mindig ezt a célt kell elérje az Úr szava, hogy az Isten Igéje a távlatokból szól ma is felénk, s nem csak a kor emberének, hanem a ma emberének is. Minden lélek engedelmeskedjen, és adja meg ami a császáré és azt ami Istenné.

Semmi sem a miénk, mert mindent Istentől kaptunk legyen az  tálentum vagy hatalom vagy bármi ajándék, Éljük igy az életünket, hogy mindig szem előtt tartjuk, hogy minden hatalom az Úrtol van. Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Szatmár – Láncos

Szóljon hozzá