Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. június 1.

Velünk az Isten – 2018. június 1.

„a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek…. Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.” (Róma 12,10.16)

Olvasandó – Róma 12,9-21

A keresztyén élet alapfeltételeit, életszabályait fogalmazza meg Pál apostol a Rómában élő gyülekezet számára, a mindenkori keresztyén gyülekezetek számára.

Célja, hogy a békességes életfolytatásra buzdítsa a Krisztus követőit.

Jézus alázatát állítja mindenki elé példaképül.

Pál apostol igényként beszél arról, hogy Krisztus gyülekezetében új típusú kapcsolatra van szükség a tagok között. Ha mi tagok vagyunk, közöttünk is! Ezt a kapcsolatot a hitnek és a keresztyén alázatnak, a szeretetnek kell áthatnia. Az Isten Lelke által a szívbe kiöntött szeretet előbb-utóbb a legnagyobb akadályt is képes elgördíteni az útból! Isten szeretete ajándékként adatik a keresztyéneknek. Mivel Krisztusból árad ki és nem bennünk keletkezik, ezért ez valódi, hátsó gondolatoktól mentes, egyszerű és egyértelmű.

Mivel a Krisztus által ajándékozott szeretet jelen van az emberekben, Bennünk, ezért:

-a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,

-a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

-a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.

-a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.

-a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. -áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok.

-Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.

-Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

-Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó.

 -Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

-Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.

-Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.”

-Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

Az apostol nem a parancs hanem a könyörgés útját választja. Arra kér, hogy mindenki többre értékelje a másikat önmagánál.

Nekünk keresztyéneknek ezt az utat kell járnunk Isten kimeríthetetlen erejének segítségével!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá