Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. június 15.

Velünk az Isten – 2018. június 15.

Szóla ismét az Úr… : Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, …:

Ha a felkent pap vétkezik, …: hozzon az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul…

Hogyha pedig az Izráel fiainak egész közönsége megtéved, …

Mikor kitudódik a bűn, …: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé.

Ha fejedelem vétkezik, … akkor vigyen áldozatul egy ép kecskebakot,…

Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, …: vigyen áldozatul az ő bűnéért, a melyet elkövetett, egy ép nőstény kecskét… Ha pedig bárányt visz az ő bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen

És tegye a kezét annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, a hol megölik az egészen égőáldozatot. És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vért pedig mind öntse az oltárnak aljára. Azután vegye el minden kövérjét, a mint elveszik a hálaáldozatra való báránynak kövérjét, és füstölögtesse el azokat a pap az oltáron az Úrnak tűzáldozataival. Ekképen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki.

3Móz 4 válogatott versei

A III. Mózes vegetáriusoknak nem ajánlott, bár mint később kiderül, az itt bemutatott állatok közül, az áldozat bemutatók nem esznek az áldozati állatból, de több zöldségevő akivel beszélgettem állítja azért nem eszik húst mert sajnálja az állatot amit levágnak, hát levágásból itt van elég.

Ami az igéből kiderül, lehet bűnt elkövetni véletlenül és Isten tudja ezt, tudja, hogy történhetnek balesetek, meg hogy hajlamosak vagyunk meggondolatlanul cselekedni olykor. Az, hogy ilyen helyzetekből van kiút Istennek köszönhető, ha valaki rájön arra hogy Isten ellen vétett kérheti bocsánatát és megkaphatja az engesztelés után a kegyelmet is.

A 4. fejezetből kiderül hogy bűn és bűn között van különbség. Nem a tett a más, hanem az elkövető, ezért az elégtétel nagyságában, minőségében is meg kell látszani a különbségnek. Mi álltalában a tettet mérlegeljük, és persze erre is van példa, itt az elkövetőn van a hangsúly. Egy felkent pap aki elméletileg mindenkor Isten akaratát cselekszi, ha vétkezik rosszabb a többinél, egy közösség bűne rosszabb az egyéninél, egy vezető beosztású bűne rosszabb a sima polgárénál. Legalább is az áldozat mérete ezt vizionálja.

Az igéből az is kiderül, Isten tényleg megoldást akar, ha nincs kecske jó a bárány is, Isten nem kekeckedik, kényszerhelyzetekben megengedő. Ha valakinek nem volt kecskéje elfogadta a bárányt is.

Aztán mikor látta, hogy bárányunk sincs Ő adott sajátjából. Ime az Isten báránya aki elveszi a világ bűneit. Ő Jézus. A Jézus vére adja meg számunkra a végső engesztelést, s miatta nem kell már barmokat, meg juhokat vágni az engesztelés jegyében. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá