Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Krízisgenerációról, jövőképről, inspirálóan, Lankadatlanul

Krízisgenerációról, jövőképről, inspirálóan, Lankadatlanul

Tanulságos, ugyanakkor megdöbbentő igazságok hangzottak el a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség nyílt bibliaóráján. A Lankadatlanul évadzáróján generációkról esett szó, különös kitekintéssel a mai fiatalokra, a Z-generációra.

Szerdán koraeste 6 órakor Szűcs Sándor, az APCSEL29 alapítója és vezetője érkezett a gyülekezetbe. Önmagáról elmondta, hogy 18 évesen ismerte meg Krisztust, és az addigi szélsőségesen sötét és alternatív élete olyan gyökeres változáson ment keresztül, hogy erről, valamint az azóta történt számtalan csodáról és istenélményről, amely megtöltötte az életét már több mint húsz éve tesz bizonyságot gyülekezetekben, iskolákban, fesztiválokon, rendezvényeken vagy csak a barátai előtt. A gyülekezetben nem önmagáról tartott előadást, bár kétségtelen, hogy önmaga rengeteg lexikális tudásra tehetett szert már csak az előadást elkészítése és előadása érdekében is.

Rácz Ervin helyi lelkipásztor köszöntése után az előadó mindenekelőtt a generációk közötti különbségekről beszélt. A következő generációkat mérte össze: a B generáció, azaz az 1945–1960 között születtek a mai 58-73 évesek, az X generáció a 1961–1980 közöttiek / 38-57 évesek, az Y generáció 1981–1995 születtek / 23-37 évesek és a Z generáció pedig 1996–2010 közöttiek / 8-22 évesek. A B-re jellemző a bizonyitás és a teljesítménykényszer, az X-re az optimizmus, az Y-ra a lázadás, a Z-re pedig a szorongás. Miután a különböző generációk kommunikációs szokásairól szólt az előadó, kiderül az is, hogy a munka, a hobbi, a barátságok és a párkapcsolat a B-sek számára, kötelesség, az X számára érték, az Y számára érdek a Z számára pedig élmény. További különbségek felvázolása után fontosnak tartotta elmondani az előadó, hogy szükséges azokat megérteni, elfogadni és felhasználni.

Történelmi kontextusba emelve a témát, Szűcs elmondta, hogy minden korszakban van egy FELEMELKEDŐ GENERÁCIÓ. Ők az építők és a megdicsőültek, (nosztalgia) övék a konszolidáció, struktúraépítés. Az ÉBREDŐ GENERÁCIÓ-ban ott van a Megerősödő autonómia-igény.  Ez az öntudatosságra ébredés, lelkiismereti forradalmak kora. KIBONTAKOZÓ GENERÁCIÓ-hoz köthető a kultúrák háborúja, paradigmaváltások, valamint az egyéni individualizmus az intézmények rovására. A KRÍZIS GENERÁCIÓ-ra vár a társadalom újraszervezése. A B, X, Y és Z generációk ezt a négyet képezik.

Arra kérdésre, hogy mit várnak a gyülekezettől ezek a generációk a következő válaszok jöttek: A B kiszolgálást, az X hasznosságot, az Y közösséget a Z pedig kihívást. Mit várnak az istentisztelettől? A B biztonságos kereteket, az X hitelességet, az Y gyakorlatiasságot a Z pedig élményt.   

A Z generáció várható sorságról is szó esett. Nos, ekkor volt tapasztalható a kétségbeesés a szülők, nagyszülők arcán. A fiatalok olvasási szokásai ugyanis odáig elvezethetnek, hogy egy idő után nem értik pl. a Biblia szavait. Végezetül beszélt Szűcs Sándor a Z generáció szokásairól, sorsáról szocializálásai nehézségeiről, szexualitásról, nárcisztikus viselkedéseiről  . Nagy felelősség vár a gyülekezetekre és a családokra e téren. Olyan témákról, mint a szexualitás és a megbocsátás szükséges beszélni otthoni intimbeszélgetésekben, iskolákban és tanitás illetve terápia szintjén pedig gyülekezetekben. Ki, ha nem éppen az egyházak az erre hivatottak? A feladatok megoldásához több lehetőséget is felvázolt az előadó, ilyen az offline megszerettetése, a pozitív és proaktív visszacsatolások és a krízisgeneráció öntudatra ébresztése.

Az előadást követően kérdések is feltevődtek, de teljes egyetértésben voltak a jelenlevők abban, hogy ezeket az információkat mindenkinek tudni kell. Ilyen elgondolkodtató, életbevágó témával zárult tehát a Lankadatlanul első évadja. Remélhetőleg az információáradat inkább inspiráló, mint kétségbeejtő volt.

Az elődás hanganyagát az alábbi linken meghallgathatják: http://szigetlanka.eu/szucs-sandor-eloadasa-a-z-generaciorol/

Szóljon hozzá