Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. janu r 7.

Velünk az Isten – 2018. janu r 7.

“Szeress tek ellens geiteket, ldj tok azokat, akik titeket tkoznak, j t tegyetek azokkal, akik titeket gy l lnek, s im dkozzatok azok rt, akik ld znek titeket…” (M t 5,44)

Az embernek n ha az az r z se t mad, hogy J zus egyik-m sik tan t sa t l magasra teszi a m rc t. Az ellens g szeret s nek a helyes megvil g t sa egy olyan k vetelm ny el ll tja a h v embert, amely m r-m r teljes thetetlennek t nik. Mikor ilyen gondolat t mad bennem mindig arra figyelmeztetem magamat, hogy J zus sohasem v r el t l nk olyasmit, amit nem tudn nk megtenni. Teh t gy kell k zel tenem az ellens g szeret s nek a k rd s hez is.

Amikor az ember teljes thetetlennek l tsz paranccsal tal lkozik a Szent r sban hatalmas k s rt st rez arra, hogy k nny tsen az elhordozhatatlannak t n terhen. Ezt a megold st v lasztott k a rabbik is, amikor kiforgatva a t rv nyt, Isten eredeti sz nd k t, azt mondt k: “Szeresd felebar todat s gy l ld ellens gedet”. Ezzel korl tot szabtak a szeretet terjeszked s nek s a felebar t fogalm t sem rtelmezt k ltal nosan, figyelmen k v l hagyva a sz vegk rnyezetet s sz mos, e gondolatk rben mozg sz vets gi ig t.

Ez rt l tta fontosnak J zus helyre rakni a dolgokat. Az t rv ny rtelmez se nem j a sz klasszikus rtelm ben, hanem eg sz egyszer en helyes, igaz megvil g t sa Isten eredeti sz nd k nak. A felebar t kapcs n J zus az irgalmas samarit nus p ld j n kereszt l vil gosan zeni: felebar t minden ember f ggetlen l faji sz rmaz s t l, vall s t l vagy t rsadalmi helyzet t l. s szereteni az ellens get? Ez is lehets ges b rmilyen hihetetlen is. Az ember J zus szem lyesen mutatta be, hogy ez nem lehetetlen. Ha megtette, nekem is meg kell tennem. Hogyan kell szeretnem az ellens gemet? Asgy, hogy minden igyekezetemmel azon f radozom, hogy j t tegyek vele. Dosztojevszky rja valahol, “a cselekv szeretet sokkal rettenetesebb, mint az lmodoz .” Ellens g nk k runkat akarja, nek nk ellenben azt kell keresn nk, hogyan lehet nk jav ra. Ehhez persze rendk v li energi ra van sz ks g nk, amely nem ll rendelkez s nkre, de k rhetj k Istent l s biztosak lehet nk benne, hogy nem tagadja meg t l nk. Ugyanakkor im dkoznunk is kell rt k. Aranysz j Szent J nos az ellens g rt mondott im ds got “az nuralom legmagasabb fok nak” tekintette. Tenni s im dkozni az ellens gem rt azonban csak akkor leszek k pes, ha nincs bennem semmilyen gonosz sz nd k.

K rj k el minden nap ezt a szeretetet Urunkt l, “mert arr l ismeri meg mindenki, hogy az n tan tv nyaim vagytok, ha egym st szeretni fogj tok” (J nos 13, 35). men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá