Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. október 24.

Velünk az Isten – 2017. október 24.

“A hatodik esztendőben, a hatodik hónap ötödik napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, megérintett ott az Úrnak, az én Uramnak keze. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Ekkor kinyúlt felém valami kézhez hasonló, és megragadott a hajamnál fogva. Fölemelt a lélek az ég és a föld közé, és isteni látomásban elvitt Jeruzsálembe, a Belső-kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent ingerlő bálvány foglalt helyet az ő bosszantására.” (Ezékiel 8:1-4)

Ezékiel és a vének tanácskozásával kezdődik a mai napra kijelölt fejezet, amely beszélgetésnek témája valószínű az a nagy gond, ami Jeruzsálemben abban az időszakban történt. Miközben együtt tanácskoznak, Isten hirtelen közbeavatkozik és a próféta figyelmét a szent város felé irányítja, amelynek sorsáról most beszélgetni nem elég, inkább cselekedni kell. Jeruzsálem tele van bálványimádással, ami utálatos Isten előtt. Ha körülnézünk a ma világában, Európában, közvetlen környezetünkben, akkor mi is látjuk, hogy sokan Isten ellen fordulnak, és mi legtöbb esetben csak beszélünk mindezekről… Elmondjuk, hogy mi különbek vagyunk, mi nem járunk azoknak útján, de ezzel nem változtatunk semmit a világon, sőt életünk hasonló ahhoz a farizeuséhoz, aki együtt imádkozik a vámszedővel. Ennél több kell! Istennek ma is Ezékielekre, vagy ahogy a gyermekdalban is énekeljük: “Én nem vagyok gyalogos katona, hadsereg lovasa…repülős pilóta. Én Istennek szolgálok!” Szolgálatunk része, hogy próbáljuk meg azt a környezetet, amelyben élünk megváltoztatni. Lássák az emberek a mi jócselekedeteinket és azt is, hogy mi ebben a világban Istent képviseljük, akinek személye nem tűr el semmilyen piszkot. Legyünk alkalmasak erre a szolgálatra, amit naponta megerősítve, kérjünk Tőle. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá