Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 5.

Velünk az Isten – 2017. november 5.

   “Véget vetek paráznaságodnak, és többé nem adsz érte bért. Akkor lecsillapul haragom, megszűnik irántad féltékenységem. Megnyugszom, és többé nem haragszom. (Ezékiel 16,41b-42)

Már az Ószövetségben gyakran találkozunk azzal a képpel, mely az Isten és a népe közötti kapcsolatot, szövetséget szemlélteti. Isten és a választott nép között olyan a viszony, mint a házastársak között. A férj és a feleség között szeretetkapcsolat van, melynek egyik legfontosabb jellemzője a hűség. Ezt tagadta meg a nép, amikor idegen istenek után vágyakozott. Mint a hűtlen asszony, aki nem törődve a házastársi hűséggel idegen férfiak után szaladgál, s velük paráználkodik. E fertelmességben és gyalázatban még Sodomoa és Gomora bűnén is túltesz Jeruzsálem, sőt még Samária is különb nála. Isten népe még a közönséges szajháknál is alávalóbb, hisz nem őhozzá jönnek,mint általában, hanem ő megy az idegenek után, és míg mások fizetni szoktak a szajhának, itt ő az, aki fizet ezért.

    Isten népe nagyon mélyre süllyedt a bűnben, a bűntetése elkerülhetetlen. Isten a meggyalázott férj szerepében minden dühét népére irányítja. Teljes joggal cselekszik, mert ő   megtartotta a szövetséget, hű maradt népéhez. Isten féltve szereti népét, mindent megtesz érte, cserébe hűséget és teljes odaadást vár az övéitől. Ha ez elmarad, jön a bűntetés. Ez törvényszerű.

    Ámde bűntetésénél sokkal nagyobb az ő irgalmassága. Itt is arról olvasunk, hogy egyszercsak lecsillapul a haragja, vagyis kész megbocsátani a hűtlenkedőnek. Nem más ez, mint az újrakezdés lehetősége, amelyet az Úr kínál fel azoknak, akik vissza akarnak térni hozzá.

Az ószövetségi kép folytatódik az Újszövetségben is: Jézus a vőlegény, az Egyház a mennyasszony. Szétszakíthatatlan, bensőséges kapcsolat fűzi egymáshoz őket, és ez azt jelenti, hogy a fenti ige tükröt állít elénk, ami megmutatja sokszori múltbeli hűtlenségeinket, az Úrtól való elpártolásainkat. Láttatja velünk mindezek következményeit, de – ami ennél fontosabb- Isten irgalmasságát is, amikor az újrakezdés lehetőségét kínálja fel nekünk. Próbálj meg nem visszaélni Isten szeretetével, de ha mégis elesel, tudd, hogy Isten kész egy újabb esélyt adni neked. Ámen.

Szilágyi Balázs,

Szartmár-Láncos

Szóljon hozzá