Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 5.

Velünk az Isten – 2017. november 5.

“V get vetek par znas godnak, s t bb nem adsz rte b rt. Akkor lecsillapul haragom, megsz nik ir ntad f lt kenys gem. Megnyugszom, s t bb nem haragszom. (Ez kiel 16,41b-42)

M r az sz vets gben gyakran tal lkozunk azzal a k ppel, mely az Isten s a n pe k z tti kapcsolatot, sz vets get szeml lteti. Isten s a v lasztott n p k z tt olyan a viszony, mint a h zast rsak k z tt. A f rj s a feles g k z tt szeretetkapcsolat van, melynek egyik legfontosabb jellemz je a h s g. Ezt tagadta meg a n p, amikor idegen istenek ut n v gyakozott. Mint a h tlen asszony, aki nem t r dve a h zast rsi h s ggel idegen f rfiak ut n szaladg l, s vel k par zn lkodik. E fertelmess gben s gyal zatban m g Sodomoa s Gomora b n n is t ltesz Jeruzs lem, s t m g Sam ria is k l nb n la. Isten n pe m g a k z ns ges szajh kn l is al val bb, hisz nem hozz j nnek,mint ltal ban, hanem megy az idegenek ut n, s m g m sok fizetni szoktak a szajh nak, itt az, aki fizet ez rt.

Isten n pe nagyon m lyre s llyedt a b nben, a b ntet se elker lhetetlen. Isten a meggyal zott f rj szerep ben minden d h t n p re ir ny tja. Teljes joggal cselekszik, mert megtartotta a sz vets get, h maradt n p hez. Isten f ltve szereti n p t, mindent megtesz rte, cser be h s get s teljes odaad st v r az v it l. Ha ez elmarad, j n a b ntet s. Ez t rv nyszer .

mde b ntet s n l sokkal nagyobb az irgalmass ga. Itt is arr l olvasunk, hogy egyszercsak lecsillapul a haragja, vagyis k sz megbocs tani a h tlenked nek. Nem m s ez, mint az jrakezd s lehet s ge, amelyet az Asr k n l fel azoknak, akik vissza akarnak t rni hozz .

Az sz vets gi k p folytat dik az Asjsz vets gben is: J zus a v leg ny, az Egyh z a mennyasszony. Sz tszak thatatlan, bens s ges kapcsolat f zi egym shoz ket, s ez azt jelenti, hogy a fenti ige t kr t ll t el nk, ami megmutatja sokszori m ltbeli h tlens geinket, az Asrt l val elp rtol sainkat. L ttatja vel nk mindezek k vetkezm nyeit, de – ami enn l fontosabb- Isten irgalmass g t is, amikor az jrakezd s lehet s g t k n lja fel nek nk. Pr b lj meg nem vissza lni Isten szeretet vel, de ha m gis elesel, tudd, hogy Isten k sz egy jabb es lyt adni neked. men.

Szil gyi Bal zs,

Szartm r-L ncos

Szóljon hozzá