Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 30.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. november 30.

Mivelhogy magasra nevekedt l, s f lemel tetej t a felh k k z , s sz ve felfuvalkodott az magass g ban, Az rt adom t a nemzetek ur nak kez be…” (Ez kiel 31: 1O-11-a).

Mindennek megvan a maga k vetkezm nye. A b nt ideiglenesen le lehet tagadni, de el bb-ut bb napvil gra ker l, mert Isten el h v, mint d mot, s akkor annak k vetkezm nyei lesznek, ami a b ntet s. A b n elk vet se el tt kevesen gondolnak erre, elk vetik a gonoszs got, s amikor m r meggondoln k, k s .
Egyiptom mindig is er s orsz g volt. M r M zes kor ban mutatta hatalm t, nem t rt meg maga mellett er sebb n pet, elment eg szen od ig, hogy a szaporas got cs r j ban fojtsa el (l sd R mszesz idej ben a gyermek-gyilkoss gokat). K s bb a nagyhatalmak ppen abban v reztek el, amelyben Egyiptomnak is meg kell gyeng lnie, el kell vesznie: az nz s, a nagyrav gy s, a g g ss g, a szeretetlens g b n ben.
Emberi magatart s az, amikor nem rz nk lehetetlens get, gy gondoljuk, mindent szabad. P l is ezt vallja, de hozz is teszi: “de nem minden haszn l”. Azokat a dolgokat ne k vess k el, amelyek k runkra vannak s amelyeknek komoly k vetkezm nyei lehetnek negat v rtelemben. B nb nati h ten, adventre k sz lve, sz vlelj k meg ezt a k r st!
Isten el tti al zat,
csak gy emel majd magasra,
Aki azt mondotta:
al zatodban mindent l
szabad vagy. men.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá