Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. m jus 13.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. m jus 13.

“Felele pedig Anani s: Uram, sok embert l hallottam e f rfi fel l, mily sok bossz s ggal illet a te szenteidet Jeruzs lemben: s itt is hatalma van a f papokt l, hogy mindazokat megk t zze, kik a te nevedet seg ts g l h vj k. Monda pedig n ki az Asr: Eredj el, mert n kem v lasztott ed nyem, hogy hordozza az n nevemet a pog nyok s kir lyok, s Izr el fiai el tt. Mert n megmutatom n ki, mennyit kell n ki az n nevem rt szenvedni.” (Apcsel 9,13-16)

A P l apostolk nt ismert, kor bban a kereszty neket ld z Saul Isten megtart kegyelme ltal megt rt a daszmaszkuszi ton. A m soknak sok szenved st okoz embernek nem volt k nny beilleszkedni a kereszty n k z ss gbe, mert f ltek t le s meg is vetett k kor bbi magatart sa miatt. An ni s is idegenkedett a Saullal val tal lkoz st l, mert sok embert l hallott puszt t tev kenys g r l. Isten azonban d nt tt, hiszen v lasztott ed nyk nt tekintett a megt rt emberre, An ni s pedig engedelmeskedett, azaz tal lkozott Saullal, befogadta t.

Isten azt zeni a mai Ig n kereszt l, hogy adopt lt gyermekeik nt feladatunk befogadni a megt rt b n s ket s a h tr nyosabb helyzet eket. Azaz nek nk, akiknek nem k l n sebben neh z m rt kletess get tan s tanunk nem ll jogunkban megvetni s kitasz tani egy olyan embert a k z ss gb l, aki nem ak rmilyen er fesz t s r n szabadult meg alkoholizmus t l ,j t k s drogf gg s t l. Nem ll jogunkban kevesebbnek tartani, esetleg be sem fogadni valakit, mert h sv tkor egy kisebb divatbemutat erej ig nem tudta felvon ltatni leg jabb rvacsor z g nc t, vagy, mert seinek nem volt annyi p nze, hogy az eliteknek j r els padsort vegye meg a templomban csal dja r sz re.

An ni s s id vel a t bbi kereszty n is befogadta Sault, azaz P lt. Adja Isten, hogy csakis Isten kegyelme ltal l s megt rt b n s kk nt, t rsadalmi s szoci lis helyzet t l f ggetlen l, a szabadult testv r b nei m lys g t nem vizsg lva mi is befogadjuk az Isten kegyelme ltal megt rt lelket, lelkeket. men.

Genda rp d-Szabolcs,

Petty n

Szóljon hozzá