Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. j nius 4.

Velünk az Isten – 2017. j nius 4.

“Mert tetszett a Szentl leknek s nek nk-” (Ap.Csel. 15, 28a)

Mindig ez a sorrend: a Szentl lek s n. A h v ember let ben mindig gy van, sohase ford tva. “Istennek kell ink bb engedelmeskedni, hogynem az embereknek”- fogalmazta meg kor bban P ter.

Ha az egyh z akkori vezet i nem figyeltek volna er teljesen a Szentl lekre, tal n ma m r nem is besz lhetn nk kereszty ns gr l. De Isten akarata az volt, hogy legyen egyh z eg szen az id k v gezet ig, m g az Asr J zus Krisztus beviszi t az orsz g ba, az dv ss gbe. Ez rt k ldte Szentlelk t, hogy vil goss got gy jtson az apostolok sz v ben, hogy a kialakult kr zishelyzet megold dj k. De nem ak rhogyan, hanem ahogy “tetszett a Szentl leknek”.

A probl ma az volt, hogy a jeruzs lemi zsid kereszty n gy lekezet gy gondolta, hogy Isten csak a zsid knak adta az dv ss get Krisztusban. Isten azonban vil goss tette P ter el tt egy l tom sban, hogy ez nem gy van. Krisztus a pog nyok is, nem csak a zsid k . Az anti khiai gy lekezet t bbs ge pog nyokb l lett kereszty nn , s most az volt a probl ma, hogy n melyek a jeruzs lemiek k z l azt akart k, hogy a pog nyok, akik Krisztus k vet i akarnak lenni el bb vess k al magukat az sz vets gi m zesi t rv nyeknek, azaz met lkedjenek k r l s tarts k meg a zsid hagyom nyokat. Teh t egyszer en fogalmazva el bb legyenek zsid v , hogy azt n kereszty nekk lehessenek. Mi lett volna a kereszty ns gb l, ha ez az elk pzel s megval sul? Azt hiszem nem neh z kital lni. Tal n megmaradt volna a zsid vall s egyik g nak, azt n k s bb meglehet teljesen felsz v dott volna benne. Ha ez nem is megy v gbe az biztos, hogy elszigetelt jelens g maradt volna, s soha nem terjedt volna el az evang lium az eg sz f ld n. A misszi sz ba sem j tt volna.

J zus azonban az rt k ldte a Szentlelket P nk sdkor, hogy megtan tsa a tan tv nyokat arra, hogy v ls gos helyzetekben, amikor az embernek sohasem ll m dj ban j l d nteni, k rjen b lcsess get a Szentl lekt l s seg tse t a helyes hat rozathozatalban. Ez t rt nt egykor. A zsid s pog ny sz rmaz s kereszty nek megtal lt k a j megold st.

Sok v telt el az ta, majdnem k tezer, de ma is ez az egyetlen j rhat t. Minden felmer l k rd sre, ak r nagy horderej , ak r kev sb az, j d nt s csakis a fenti sorrend k vet se ltal lehets ges. El bb Istenre figyelj, aki Szentlelk vel tbaigaz t, tan csol s megmondja, mit kell tenned. P nk sd nnep n, amely az id n ppen j nius 4-re esett, amikor mi, magyarok a lassan egy vsz zada tart trianoni f jdalmas d nt sre is eml kez nk, legyen sz modra biztat zenet: Keresd mindenben kitart an a Szentl lek tetsz s t s akkor biztosan j ton halad az leted s lesz boldog j v d. men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá