Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egy tt p lt k – Cs ry Istv n p sp k p nk sdi p sztorlevele

Egy tt p lt k – Cs ry Istv n p sp k p nk sdi p sztorlevele

“Krisztus J zusban az eg sz p let egybeilleszkedik, s szent templomm n vekszik az Asrban, s akiben ti is egy tt p lt k az Isten hajl k v a L lek ltal.” (Ef.2,21-22)

Kedves Testv reim!

P nk sdi nnep nk t rt nelmi id ben rkezik. Az anyaszentegyh z sz let snapj n megeml kez nk a reform ci f l vezredes t rt net r l, valamint h l t adunk a reform tus egyh z n gysz z tven ves m ltj rt. nnep nk akkor lesz teljes, ha L lek ltal nemcsak a h tunk m g tt hagyott id rt mondunk k sz netet, hanem megrend thetetlen hittel felismerj k a k vetkez vsz zadokra g rt ld sokat Isten k z ss g ben.
A p nk sdi L lek rad sa, napjainkban felfedezhet jelenl te ok s k telezetts get meghat roz feladat is, hogy b tor bizonys gt telek hangozzanak az eddig megtart , s a j v ben is mellett nk marad Istenr l. A L lek-aj nd koz Isten az embert mindennapi let ben akarja s tudja eredm nyesen vezetni. Minden el rt eredm ny az ember engedelmess g nek fokm r je. A sikertelens g egy rtelm utal s az Isten elker l s nek m rt k re. Ez akkor is gy van, ha olykor im dkoz embert r baj, vagy ha istenker l n jelentkezn nek v ratlan pozit vumok. A folyamatos egyens lyt, fokozatos fejl d st, a bels nyugalmat s k ls b kess get keres k kitart an s megingathatatlanul k vetik a L lek ir ny t s t.
P l apostol az ef zusi gy lekezethez rt level ben a fent id zett szakaszt kett s ir ny t j koz d sra sz nta. El nk ll tja a magunk p tm ny t, legyen az egy ni let nk, csal di llapotunk, nemzeti k rd s nk. Ezekre r k rdez most, rdekl dik a v laszunk ut n. Ah ny v lasz, k zel annyi min s t s, de k t jellegzetes csoport alakul ki. Egyikbe az el gedetlenek, m sikban a k sz nettel tartoz k ker lnek. Ebben az esetben ill s hasznos nvizsg lattal megk rdezni els sorban magunkat: Krisztust hol helyeztem el az letemben? Err l a magamban hordozott Krisztusr l megtudhat , hogy az p tm nyt egybeilleszti, a r szeket harmoniz lja, er sen sszetartja az alkot elemeket. Benne nincs sz tes s, kiborul s, sz tfesz l s. Benne nincsenek hasonl ak, s bennem sem lehet, ha bennem van. Rossz ezek ut n arra gondolni milyen kock zatos a Szabad t n lk li let, vagy a csak Vele alkalmi kapcsolatot keres k sorsa. P nk sd meger s ti el tt nk, hogy a L lek tov bbra sem adta fel az ember megment s nek s boldog t s nak gy t, mert Krisztusban illeszked p tm nyek hatalmas Istene marad. A rendezett let nem marad egyed l, a k z ss g ut ni v gy eg szs ges l lekb l fakad. Szent templomm n vekszik az egy tt illeszked k serege. A n veked st ad Isten nem titkolja el, hogy van fejl d s, s a m dszert sem hallgatja el, amivel el rhet az. Minden ember el tt hangz kijelent s ez, s m gis vannak, akik nem hallj k, akik m sk nt gondolj k. Vannak, akik csel dei is lesznek az ltaluk hirdetett mag nynak, elszigetel d snek, elszakad snak, k l nutas magatart snak.
A lev lr szlet er t hordoz tan ccsal, hatalommal rendelkez tmutat ssal fejez dik be. Isten el sz r egy tt p l knek s egy tt p t knek akar l tni minden ld st ig nyl im dkoz embert. Nincs helye a rombol snak, s t a romokat is jj kell p ten nk, nincs itt az ideje a k l nck d snek, hanem szorosra kell vonnunk kapcsolatainkat. Isten hajl ka lesz nk, ugyanakkor hajl k nak p t i. Isten temploma s templom nak p t je Isten Lelk nek k zrem k d s vel munk lkodik s nyeri el soha meg nem rdemelt llapot t.
Szeretett Testv reim! p lj nk s p ts nk a pr f t k s apostolok alapj ra, hogy Krisztus, mint a sarokk z rja lel karjai k z let nket, hogy Szent L lek ltal maradhassunk mindig egy tt egym ssal! ldott p nk sd t k v nok a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let nev ben minden c mzettnek!

Nagyv rad, 2017 p nk sdje
A b kess g k tel k ben!

Cs ry Istv n,
p sp k

Being Built Together

“In him the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit.” (Ephesians 2:21-22)

Paul the Apostle urges us to examine our own “building:” our personal life, family life and/or community life. The Apostle urges us to assess. Interpretations are endless; however there will be two groups of people: the unsatisfied and the grateful.

The central question of Christian introspection is: Where is Christ placed in my life? Because Christ is coordinating and aligning the elements of the building; He is harmonizing the parts; He is uniting and holding the constituent elements together.

This way, it is extremely risky to live without the Saviour; it is hazardous to search for Him only occasionally. Pentecost is reaffirming that the Spirit remains the glorious God of the building elements in Christ, and continues to work for the salvation and happiness of people.

May we be built and build on the foundation of the prophets and apostles, so that the Cornerstone embraces our lives to remain built together into a dwelling place of God in the Spirit.

I wish you Pentecost blessings on behalf of the Reformed Church in Romania, Kir lyh g mell k District.

In the bond of peace,

Istv n Cs ry
bishop

Szóljon hozzá