Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. augusztus 9.

Velünk az Isten – 2017. augusztus 9.

Ki készül vagy kikészül?
„Mert ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki készül a harcra?” (1 Kor. 14, 8)
Napi ige: 1 Kor 14, 1-25

Aki nem készül a harcra, az kikészül. A sportolók hónapokon, sőt éveken át edzenek egy-egy megmérettetésre, a háborúban mindig annak van nagyobb esélye, aki a legjobban felkészül a harcra. Ugyanígy a hétköznapi és a lelki küzdelmekre is készülni kell. Ma rád is érvényes az ige felhívása: „Harcold meg a hit nemes harcát” (1 Tim 6, 12a).
Tudom, nem egyszerű. Bár nem állunk harcban egyetlen országgal sem, tehát ilyen szempontból békében élünk, mégis naponta vívunk csatákat a jobb megélhetésért, a magasabb életszínvonalért, családunk biztonságáért, gyermekeink és unokáink szebb jövőjéért. Ezek a tusák viszont annyira kitöltik az életet, hogy a hit harcáról majdnem megfeledkezünk, pedig erősnek kell lennünk.
Kedves testvérem, ma Isten nem csak annyit kér tőled az ige által, hogy készülj a harcra, hanem azt is kéri, hogy hiteddel és bizonyságtételeddel másokat is bátoríts. A Krisztusban való hit nem lehet gyenge, puhány, mindent elfogadó, mindenre bólintó vagy öncélúan, csupán önös érdekeit szolgáló. „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5, 16). Ha a betlehemi csillag egykor nem ragyog az égen, vajon elindultak volna-e a bölcsek? Nem hiszem. Mégis hány emberben mozdul meg a lélek a te hitedet látva? Hányan indulnak Isten felé látva benned a krisztusi szolgáló szeretetet? „A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.” (Róma 12, 11). Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá