Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. augusztus 11.

Velünk az Isten – 2017. augusztus 11.

“És hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek” (I.Kor. 15:5)

A Szentírásnak ez a része olyan, mint egy himnusz, amely a halál feletti diadalt zengi. Amúgy nagyon múlandó ez a földi élet, esendő az ember, rá van utalva a vigaszra. Nemcsak áltatjuk magunkat egy szebb világgal, egy boldogabb, tökéletesebb élettel, a keresztyén embernek legfőbb vigasztalása az, amelyet Pál apostol ebben a részben megfogalmaz: legyőzetett a halál, Krisztus feltámadása által.
Sokan bizonyosságot vártak és ma is várnak. Kérdeztek és kérdeznek: hogyan, honnét tudjuk?
Egyedül csak a Szentírásból, abból, amit megírtak a feltámadottról. A”hogyant” titok fedi, de hogy Jézus él, az bizonyitott tény: látták azok, akiknek megadatott a feltámadottal való találkozás lehetősége. Ők tehetnek bizonyságot arról, hogy a nagypénteki Jézus helyett húsvéti Krisztusunk van.
Hisszük, amit Máriának és Mártának megfogalmaz: “Aki hisz énbennem, ha meghal is él”- Hangzik a feltámadás Igéje minden koporsó felett, majd kihült tetemed felett is, addig élj abban a hitben, hogy találkozni fogsz azokkal,
“akik elaludtak”, de az ÉLET URÁVAL is.

Félelemmel megyek mindig a sírig,
de szembe jön velem mindig,
akit keresek, és így szól:
“Engem csak az élők között
találsz meg.” Ámen.

Fodor Lajos

Szóljon hozzá