Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Velünk az Isten! – 2016. prilis 5.

Velünk az Isten! – 2016. prilis 5.

“A Filadelfiabeli gy lekezet angyal nak is rd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kin l a D vid kulcsa van, a ki megnyitja s senki be nem z rja, s bez rja s senki meg nem nyitja: Tudom a te dolgaidat ( m adtam el dbe egy nyitott ajt t, a melyet senki be nem z rhat), hogy kev s er d van, s megtartottad az n besz demet, s nem tagadtad meg az n nevemet. m n adok a S t n zsinag g j b l, azok k z l, a kik zsid knak mondj k magukat s nem azok, hanem hazudnak; m azt m velem, hogy azok elj jjenek s leboruljanak a te l baid el tt, s megtudj k, hogy n szerettelek t ged. Mivel megtartottad az n b ket r sre int besz demet, n is megtartalak t ged a megpr b ltat s idej n, a mely az eg sz vil gra elj , hogy megpr b lja e f ld lakosait. m elj v k hamar: tartsd meg a mi n lad van, hogy senki el ne vegye a te koron dat. A ki gy z, oszlopp teszem azt az n Istenemnek templom ban, s t bb onn t ki nem j ; s fel rom re az n Istenemnek nev t, s az n Istenem v ros nak nev t, az j Jeruzs lem t, a mely az gb l sz ll al az n Istenemt l, s az n j nevemet. A kinek van f le, hallja, mit mond a L lek a gy lekezeteknek.” (Jelen sek 3:7-13)

A filadelfiai gy lekezethez int zett zenet ben Isten a “Szent” s “Igaz” kifejez sekkel illeti meg mag t. Ezek a jelz k Isten szem lyes kiv lts gait dombor tj k ki. J nos apostol az Urat b r k nt l tja, aki hatalommal s dics s ggel van felruh zva. az igazs gos, aki ugyanakkor mindazokt l, akik hozz tartoznak szents get s igazs got v r. Elv rja, hogy aki nev t, vagy az igazs got k pviseli, az minden, ami hitv ny s hamiss g, lljon el. A filadelfiai gy lekezet l n, maga Krisztus ll, az vezeti a n pet, akinek kez ben a “D vid kulcsa” van, ve az ir ny t hatalom s az ellen rz si jog. A filadelfiaiak emberi gyenges g kben Istenben b ztak, nem tagadt k meg Krisztusukat, ez rt az r k let ajtaj t kapj k, amelyet senki be nem z rhat. Milyen j tudni annak az embernek err l a nyitott ajt r l, aki let nek ir ny t s t minden helyzetben Istenre b zza! Mert vannak pr b k, amikor ny ltan sz nt kell vallanunk err l. Kik vagyunk s hov tartozunk? A neh z id ben kit l v runk seg ts get s megtartat st? J zus gy ztesk nt akar minket l tni, akiket majd oszlopp tesz az szent ly ben, s ez az oszlop m g t bb er t, tart s biztons got jelent s nem utols sorban az Asj Jeruzs lemben biztos lak st. r k adventben l mai kereszty nek fedezz k fel mindezek mindenkor! men!

Ilonczai Zsombor,

Sz razberek

Szóljon hozzá