Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / V ltoz s n gy gy lekezetben
[*~ alt *]

V ltoz s n gy gy lekezetben

Megtartott k adminisztr ci s gy l s ket a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelkip sztorai. T bben j szolg lati helyre kaptak az elm lt id szakban megb zat st.

Higyed J nos Szatm ri-k ltelki lelkip sztor a P ldabesz dek K nyve 15. r sz nek 16. verse alapj n hirdetett Ig t: “Jobb a kev s az AsR f lelm vel, mint a t m rdek kincs h bor s ggal.” Az egyik reform ci s pr dik ci i alapelv gy hangzik: Scriptura sui ipsius interpres, azaz az Ige nmag t magyar zza. Eszerint a felolvasott Ige magyar zatak nt egy m sik szent r si r sz hangzott el, s semmi m s, vagyis a 37. zsolt r magyar zta az alapig t.

Kir ly Lajos esperes mondott k sz netet az igehirdet s rt, majd elmondta, hogy n gy gy lekezetben is v ltoz s t rt nt. Mih ly Lehel, aki a szatm ri egyh zmegy b l ment a teol gi ra, eddig a nagyb nyai egyh zmegy ben szolg lt, el bb nagyb nyai seg dlelk sz-, azt k vet en pedig hagym sl posi lelkip sztork nt. Augusztus 1-t l imm r visszaker lt a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy be, pontosabban lett a Szamoskrass i Reform tus Egyh zk zs g megv lasztott p sztora. R cz Ervin a k ltelki seg dlelk szi-, valamint az erd di n ll lelkip sztori szolg latok ut n Szatm rn meti-Szigetlanka reform tus gy lekezet ben hirdetheti az Ig t. G ti Tibor a Szatm rn meti-N meti gy lekezetben elt lt tt seg dlelk szi vek ut n Kisb bonyba, ahol elkezdheti n ll szolg lati veit. Hely re Dohi Arnold ker lt gyakornok-lelk szi st tuszban. Teh t n gy gy lekezet, – Szamoskrass , Szigetlanka, Kisb bony s bizonyos rtelemben N meti is – j lelkip sztorokkal lend lhet be a lelki munk ban.

Elhangzott a k sz netnyilv n t s mindazok fel a lelk szek fel , akik szervez k nt vettek r szt a Meg jul s – Egy tt az egyh zmegye nev reform ci 500-as rendezv nyen, majd k l nb z k zigazgat si gyek megt rgyal sa ut n v get rt a gy l s.

Szóljon hozzá