Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Pr dik l a politikus?! – Besz lget s Moln r R berttel
[*~ alt *]

Pr dik l a politikus?! – Besz lget s Moln r R berttel

Egy vvel ezel tt Szatm rn metiben, a csak R la sz l nev evangeliz ci nk egyik szolg lattev je Moln r R bert, K bekh za polg rmestere volt. Igen! Pr dik lt egy politikus, de maga azt a biztat st kapta az egyik lelkip sztort l, hogy ink bb egy politikus pr dik ljon, mint egy lelk sz politiz ljon! Az ut bbi h napokban is t bbsz r hallottam az n. “Moln r R bert jelens gr l”, k v ncsi voltam, maga az rintett, mit sz l ehhez a megnevez shez. Egyh zr l, politik r l, t kozl fi r l, protest ns szeml letm dr l besz lgettem vele, melyre szint n, ny ltan v laszolt, ahogy azt t le megszokhatt k.

A reform ci kor t Heltai G sp r gy rja le, hogy Erd lyben t l t l vill mlani kezdett az igehirdet s. Ennek alapj n a reform ci evangeliz ci , igehirdet s, ami vill mlik, teh t egy jelens g. Sokan Moln r R bertet is egy jelens gnek tartj k, igaz ez nem mindig pozit v felhanggal t rt nik.

Mit tesz Moln r R bert, hogy jelens gnek tartj k?

Nem szeretn k jelens g lenni, ez rt nem is teszek rte semmit. J zus Krisztus 13 vvel ezel tt lehajolt hozz m, rtem, kiemelt a pusztul s verm b l. Azon a napon azt mondtam neki, innent l kezdve t ged akarlak szolg lni. Ezt igyekszem tenni a h tk znapokban mag nemberk nt s politikusk nt is. Az egyh zra, a h v n pre n zve szomor , ha jelens gnek tartj k azt, ha egy politikus evangeliz l. Ennek term szetesnek kellene lenni, hisz “mand tumunk” nem felt tlen l egyh zon s gy lekezeten bel lre sz lnak, hanem sz les e vil gra.

No, de egy politikus? Hogyan tudja lebontani azt a falat, amit az el t letek hoznak? Mi v laszol arra megjegyz sre, hogy nekem ppen egy politikus, ne pr dik ljon!

Konkr tan azzal, hogy “ne pr dik ljon nekem egy politikus”, nem tal lkoztam. Azt tal n m g elfogadj k. A tartalmat s az zenetet illet en viszont el g sok t mad st kaptam. T ny hogy egy atipikus t az eny m, nem is rtem, hogy mit akar ezzel az Asr, de afel l biztos vagyok, hogy mint pr dik l k , ez a feladatom. L that , hogy az egyh z ilyen-olyan, f l hogy emberi megfontol sb l nem besz l a t rsadalmat rint l nyeges k rd sekr l, amelyr l nekem besz lnem kell. Tudom, hogy ez nem n pszer sokszor, de a felel ss g ezt dikt lja.

Moln r R bert t rt nete a t kozl fi hoz hasonl t? Duzzog a nagyobbik testv r?

Az n t rt netem nem a t kozl fi hoz hasonl t, hanem maga a t kozl fi t rt nete. A nagyobbik testv rt nagyon kell szeretn nk, im dkozni kell rte, hogy ne term szetesnek vegye az Atya k zels g t, hanem kegyelmi aj nd kk nt minden terh vel, nehez vel s r m vel egy tt. Legyen benne h latelt sz v, s em szt szeretet mindenki ir ny ba.

ltal ban h v lelk szek h vj k meg szolg lni. Azaz az igazs got k is eltudn k mondani. s el is mondj k. Akkor mi rt h vj k Moln r R bertet? Mi jat hoz az n szolg lata? Esetleg port kavar, felkavarja az ll vizet?

Azt mondta egy lelk sz bar tom, hogy a n p gy gondolja, benn nket, lelk szeket az rt fizetnek, hogy ez legyen a dolgunk, de neked nem ez a dolgod. Az ut bbi id ben kapok olyan inform ci kat, hogy t bb helyen le vagyok tiltva. Minden bizonnyal az rt, mert eddig m g minden tt ahol szolg ltam megmozdult az ll v z. A b nt akkor is b nnek kell nevezni, ha emiatt bet rik a fej nket. Mire j a hit nk, ha nem alkalmazzuk azt a gyakorlatban?

n igazi protest l protest ns! De ugye a hit nemcsak NEM-ekb l ll?

J zusra kell mindennap szavaznom, s t k vetnem. Igent mondani mindarra, amire is igent mondana, s nemet arra, amire is nemet mondana. Amikor megt rtem, s el m tettek egy szerz d st, megk rdeztem: J zus, te ezt al rn d? Addig nem tettem semmit, m g nem az ig b l meg rtettem a teend met. Nagyon fontos, hogy l kapcsolatban legy nk Istennel. Nincs hibern lt hit. Sokan elmondj k, hogy X ve megt rtek, de kialudt a t z. Ezt a t zet mindennap kell t pl lnunk, s v gyakoznunk kell arra, hogy J zus min l m lyebbre evezhessen vel nk. Csod latos, amikor a csendess gemben megbesz lhetem vele a dolgaimat. Azt l tom, hogy ez a bens s ges v gyakoz s Isten ir nt hi nyzik az emberekb l. Ha r tuss s gyakorlatt sil nyul a hit, ott el bb-ut bb kialszik a t z.

A t z akkor is al bb hagy, ha tudjuk, hogy J zus mit tenne, de a saj t n pszer s g, a gy lekezeti egys g megtart sa rdek ben nem besz lnek olyan k rd sekr l, amelyekr l igenis kellene. Sok lelk sz mondja el egy-egy szolg latom ut n, hogy ha ezt k mondan k el, nem sok ig maradhatn nak lelk szek. Az igazs g n ha s rt , de jobb s rt d tten leborulni Isten el tt, mint hazugs gban a pokolra jutni. ri si a kereszt nyek felel ss ge ebben! Nem altat sra kaptuk a kegyelmet, hanem az breszt sre.

Vall sos,vagy vall s-k rosult embereket breszt?

Vall sos katolikusk nt ltem a vil gi letemet. Orsz ggy l si k pvisel k nt is arra voltam b szke, hogy egy mis t sem hagytam ki. B szke vall sosk nt rt utol Isten, amikor hirtelen minden sszet rt az letemben. Amikor megt rtem, boldog voltam, hogy egy protest ns k rbe ker ltem, s hogy ez mennyivel m sabb, mint a katolikus. A feles gem l tta megt r sem ut n bennem a t zet, s titokban gy im dkozott: “Rejtsd el Uram f rjem el tt az egyh z nyomor t, nehogy megl ssa s ki br nduljon m r friss h v k nt bel le.” Az ta l tom. A feladat val ban a megk v lt vall sos sz vek l gy t sa, de a pog nyok fel val szolg lat is. Isten kinyitott nekem egy ajt t a vil g fiai fel is. Jutalmunk, ha tehetj k, de akkor tegy k is.

s nem keseredik el soha? Az ellenszeg l sek s a “piros lapok” l tt n?

Ha szabad azt mondanom, kifejlesztettem egy technik t. Ha j n egy t mad s, egy percig vagyok hajland ezzel foglalkozni. Nem d delgetem ezeket magamban, hanem egyb l, m g meleg ben szegezem azokat a keresztf ra. Megbocs tok az elk vet knek, s im dkozom rt k. Nem cipelem magammal ezeket a terheket, mert terheltt v ln k t l k. Az rd g pedig ennek nagyon r lne. Ha m r Moln r R bert az Asr , nem tudunk vele mit tenni, h t akkor r usz tunk embereket, akik miatt elkeseredik s m r nem is lesz kedve szolg lni. Nagyon vesz lyes, ha magunkhoz lelj k a b nt. Kikel s egyre nagyobb lesz, s lenyom. Isten igazs ga hatalmas er a sz momra, s n ennek szeretn k a r szese maradni.

Istenre tekintek, mindennap felveszem a terheket s igyekszem h s gesen k vetem t. Ha ez nem tetszik embereknek, egyh znak az nem az n bajom.

Gondolom az rt vannak j visszajelz sek is, m sk l nben nem h vn k olyan sok helyre. V ltoznak az letek Moln r R bert evangeliz ci nyom n?

A magvet s a feladatom. Nagyon sok visszajelz st kapok a k nyveim folyt n s egy-egy szolg lat ut n. Dabason zletemberek el tt tartottam szolg latot. Eml kszem, kis rt szemekkel j tt oda hozz m egy h lgy, aki meg lelt s megk sz nte, hogy megmentettem az let t. Nem rtettem, hisz soha nem tal lkoztunk. Elmondta, hogy harmadik ngyilkoss gi k s rlete ut n volt, amikor egy h v n ni a kez be nyomta az “Egy politikus, akit rabul ejtett Isten” c m k nyvemet, amely elolvas sa ut n tadta let t a Krisztusnak. Az asszony ragyogott. A sok t mad s k zepette az boldog t, hogy sok sz z, ezer olyan let van, akikhez gy vagy gy, de eljutottak az letre h v evang liumi zenetek. Mindezekhez k pest pedig minden m s elt rp l.

Van vissza t a nagypolitik ba?

Akit Isten h v, annak minden bizonnyal. Azt rzem, hogy tennem kell szem lyesen az rt a nemzet rt, amelyet szeretek. A magyar t rsadalom erk lcsi szintje a minimum al s llyedt. mosz kor ban l nk, amikor mindent meghamis tanak. A mai politik ban az a gy ztes, akinek ellens ge holtan hever. Nem kellene ennek gy lennie. A politik t Isten adta, a k zj szolg lat ra s a n p gonoszok elleni v delm re. Mit l lenne jobb a vil g, ha azok, akik k pviselhetn k az isteni igazs got l tv nyosan h tat ford tanak, s hagyj k m g a menthet t is veszni. Magyar nemzet nk s a magyar t rsadalom sz m ra egy j kezdetre van sz ks g, s az evang lium rt keit be kell emelni a k zjogi gondolkod sba, amelyek nem valami farizeusi vall soss g, hanem olyan t rsadalmi rt kek, mint az elesettek, rv k, zvegyek gye, vagy mint a jogrend erk lcsi rt kekkel val megt lt se. Igen, kellenek olyan politikusok, akik v gre Krisztus evang lium hoz m lt an szeretn nek szolg lni. Oda lltam Isten el , s azt mondtam neki: Itt vagyok Uram, engem k ldj! V llalom gy, mint Eszter: ha elveszek, h t elveszek.

Van-e letig je, vez rgondolata?

Nagyon szeretem a Bibli t, mindig az a legkedvesebb ig m, amit ppen kapok. Van sz momra viszont egy bibliai p ldak pem, J zsu . Neh z, de csod latos let t az v . J zsu k nyv ben minden benne van, ami sz ks geltetik ahhoz, hogy egy istenf l ember h s ges tudjon maradni Ur hoz, s teljes tse mindazt a f ldi k ldet s t, amelyre az elh v sa szem lyesen neki sz l. Ez rt az egyik legfontosabb ig m: L gy b tor s er s!

R cz Ervin

Szóljon hozzá