Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Urat l t nekkar, faraghat vil g – H laad s N metiben
[*~ alt *]

Urat l t nekkar, faraghat vil g – H laad s N metiben

A Szatm rn meti-N metiben Reform tus Egyh zk zs g templom ban a reform ci 500 jegy ben adtak h l t Istennek a 120 ves az nekkarr rt, az istentiszteletet k vet en pedig a templom kertj ben egy B J zsef ltal kifaragott kopjaf t ll tottak eml kjelk nt, a j vend re n zve tjelz k nt.

Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ke a d lel tt 10 rakor kezd d istentiszteleten hirdette az Isten ltet szav t a J nos Evang liuma 20 r sz nek 22 verse alapj n: Ezt mondva r juk lehelt, s gy sz lt: Vegyetek Szentlelket!” Nemcsak h sv t nnep n, hanem az v minden napj n sz lhat J zus Krisztus felt mad s r l sz l r mh r, s t maga J zus sz l a ma l angyalt keres vil ghoz is. testv rk nt k zeledik hozz nk, mint akiknek k z s Aty nk van, nek nk pedig bizonys gt telk nt a mindennapi letben lettel pr dik lva kell hirdetni: L ttunk az Urat. J zus a fenti Ig ben a Szentl lek magunkhoz v tel re szt n z, s t parancsol, mert ez ltal tudunk mozd tani, faragni az igenis v ltoztathat vil gon. – mondta igehirdet s ben a f p sztor.

Sipos Mikl s h zigazda lelkip sztor a hirdet sek rendj n k sz nt tte a jelenlev ket, kiemelve besz d ben az igehirdet p sp k szolg latk szs g t, aki ahol csak lehet, egy tt r l id n is az egyh zker let gy lekezeteivel. Ugyanakkor felh vta a figyelmet arra, hogy k tszeres nnepet l a gy lekezet, a reform ci tsz zadik vfordul ja mellett h l t adtak a sz zh sz ves nekkar rt, melyet 1897-ben Salya S ndor k ntor ind tott el F s s Andr s lelkip sztors ga idej n. A dal rda vtizedek hossz sor n kimagasl teljes tm nnyel szolg lta az Urat, jelenleg pedig Nevezi Dobosi Csilla vezet s vel teszi mindezt. Az nneps gen a gy lekezet hallhatott is n h ny neket az nekkart l.

Kir ly Lajos esperes az nekkar sz let snapja alkalm b l a zene gy gyit hat sair l sz lt, majd igei k sz nt t mondott a jelenlev t bbi lelkip sztor is: Bogya Kis M ria Szamos-negyedi-, Korda Zolt n s Szil gyi Bal zs Szatm r-l ncosi-, Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz , szatm rp lfalvai-, valamint R cz Ervin szigetlankai lelk sz tolm csolta Isten zenet t.

Varga Attila az egyh zker let volt f gondnoka K lvin J nos reform tor let r l tartott el ad st, jog sz besz lt a jog szr l, tal n egy kicsit m s megk zel t sben is, mint, ahogy azt lelkip sztorok teszik.

B J zsef fafarag m v sz hossz ideje igyekszik a reform ci alakjait is meg r k teni ig nyes s sz p munk j val. Jelenleg is megcsod lhat szolg lata gy m lcs nek egy r sze a N meti Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben. Erre az alkalomra egy rendk v l sszetett, sokoldal , t bb zenettel is b r kopjaf t faragott, melyet az istentisztelet ut n Keresk nyi G bor polg rmester szavai ut n lepleztek le, s amelyet Cs ry Istv n p sp k ld stolm csol s k vetett. “Kezeink munk j t tedd lland v !”

Szóljon hozzá