Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Urat látó énekkar, faragható világ – Hálaadás Németiben

Urat látó énekkar, faragható világ – Hálaadás Németiben

A Szatmárnémeti-Németiben Református Egyházközség templomában a reformáció 500 jegyében adtak hálát Istennek a 120 éves az énekkarrért, az istentiszteletet követően pedig a templom kertjében egy Bú József által kifaragott kopjafát állítottak emlékjelként, a jövendőre nézve útjelzőként.

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten hirdette az Isten éltető szavát a János Evangéliuma 20 részének 22 verse alapján: Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!” Nemcsak húsvét ünnepén, hanem az év minden napján szólhat Jézus Krisztus feltámadásáról szóló örömhír, sőt maga Jézus szól a ma élő angyalt kereső világhoz is. Ő testvérként közeledik hozzánk, mint akiknek közös Atyánk van, nekünk pedig bizonyságtételként a mindennapi életben élettel prédikálva kell hirdetni: Láttunk az Urat. Jézus a fenti Igében a Szentlélek magunkhoz vételére ösztönöz, sőt parancsol, mert ezáltal tudunk mozdítani, faragni az igenis változtatható világon. – mondta igehirdetésében a főpásztor.

Sipos Miklós házigazda lelkipásztor a hirdetések rendjén köszöntötte a jelenlevőket, kiemelve beszédében az igehirdető püspök szolgálatkészségét, aki ahol csak lehet, együtt örül idén is az egyházkerület gyülekezeteivel. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy kétszeres ünnepet ül a gyülekezet, a reformáció ötszázadik évfordulója mellett hálát adtak a százhúsz éves énekkarért, melyet 1897-ben Salya Sándor kántor indított el Fésős András lelkipásztorsága idején. A dalárda évtizedek hosszú során kimagasló teljesítménnyel szolgálta az Urat, jelenleg pedig Nevezi Dobosi Csilla vezetésével teszi mindezt. Az ünnepségen a gyülekezet hallhatott is néhány éneket az énekkartól.

Király Lajos esperes az énekkar születésnapja alkalmából a zene gyógyitó hatásairól szólt, majd igei köszöntőt mondott a jelenlevő többi lelkipásztor is: Bogya Kis Mária Szamos-negyedi-, Korda Zoltán és Szilágyi Balázs Szatmár-láncosi-, Kiss József egyházmegyei főjegyző, szatmárpálfalvai-, valamint Rácz Ervin szigetlankai lelkész tolmácsolta Isten üzenetét.

Varga Attila az egyházkerület volt főgondnoka Kálvin János reformátor életéről tartott előadást, jogász beszélt a jogászról, talán egy kicsit más megközelítésben is, mint, ahogy azt lelkipásztorok teszik.

Bú József fafaragóművész hosszú ideje igyekszik a reformáció alakjait is megörökíteni igényes és szép munkájával. Jelenleg is megcsodálható szolgálata gyümölcsének egy része a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Erre az alkalomra egy rendkívül összetett, sokoldalú, több üzenettel is bíró kopjafát faragott, melyet az istentisztelet után Kereskényi Gábor polgármester szavai után lepleztek le, és amelyet Csűry István püspök áldástolmácsolás követett. „Kezeink munkáját tedd állandóvá!”

Szóljon hozzá