nneps g a Papp L szl Budapest Sportar n ban

Forr s: kiralyhagomellek.ro

Kedves Testv rek!

Itt a v rva v rt esem ny, a reform ci kezdet nek jelk pes vfordul ja: 2017. okt ber 31.

Mint az vek ta k zismert, erre a napra k z s egyh zi-t rsadalmi nneps get szervez nk a Papp L szl Budapest Sportar n ban!

Az nnep egy csokorba fogja hitbeli s kultur lis r ks g nket, sz mad sra s el retekint sre k sztet, r k rdez felel s hitvall let nkre s megaj nd koz minket a k z ss g erej vel s r m vel.

Az okt ber 31-i esem ny nket gy tervezt k, hogy este ki-ki a maga k z ss g ben eml kezhessen s nnepelhessen, ez rt a program 10 rakor kezd dik s 15 rakor r v get.

Terveink szerint h rom r szre oszthat programot k sz t nk.

Az els blokkban (10.00-11.00 .) – a k z leti r sz – Balog Zolt n miniszter r k sz nt s Orb n Viktor Minisztereln k r nnepi besz det tart – gazdag kultur lis k s r program keret ben.

A m sodik r sz protest ns reform ci i istentisztelet lesz (11.00-12.00 ra) egyh zi vezet k szolg lat val, hatalmas k russal s sok k z s nekl ssel. (Ez rt szinte templomi form ban rendezz k be a Sportar n t.) E k t blokkot – teh t a d lel tti programot – az MTVA egyenes ad sban k zvet ti. A kisebb programokat k n l eb dsz net ut n pedig reform ci i g lam sor lesz, neves protest ns m v szekkel, sz n szekkel, nekesekkel, filmbej tsz sokkal, izgalmas esem nyekkel. A programot Pozsgai Zsolt, Magyar rdemrend Lovagkereszttel kit ntetett r -rendez -dramaturg rendezi.

Balog miniszter r – amikor k t vvel ezel tt megk rdezt k, hogy nem gond-e, hogy munkanapon lesz mindez -, azt mondta, hogy tsz z venk nt egyszer ldozhatunk egy szabads g-napot a reform ci k z s gy nek, a protest ns sszefog s s tal lkoz s rendk v li esem ny nek. Ez rt szeretn nk b ztatni, hogy az egyes egyh zker letek b tran szervezzenek r sztvev ket: gy lekezeti, iskolai, int zm nyi k z ss geket, s sz l tsanak meg m s rdekl d ket.

A Sportar n ban 11.000 embernek tudunk biztos tani helyet – jelk pes ron. Szeptember 8- n fognak megny lni a jegyig nyl s (jegyv s rl s) lehet s gei: egy ni s k z ss gi rdekl d knek egyar nt.

Interneten lehet foglalni, s k rty val, vagy tutal ssal is m d lesz a jegyek jelk pes r nak kiegyenl t s re. Ennek pontos m dj r l k rlev lben, honlapokon, facebookon fogunk h rt adni szeptember 6-ig.

T j koztat sunkban szerepelni fog mindaz a pontos inform ci ami a rendezv ny biztons gi, tkez si s egy b vonatkoz saival kapcsolatban figyelembe veend .

Az el ad k, szerepl k felk r se zajlik, gy a rendezv ny el tt egy h nappal fogjuk meghirdetni a pontos, v gleges m sort.

ld s b kess g,

Er s v r a mi Isten nk!

Dr. Hafenscher K roly

miniszteri biztos

Vélemény, hozzászólás?